Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Sykdom – hvordan redusere risikoen

Sykdom – hvordan redusere risikoen

Hver dag fører kroppen din krig mot fiender som er lydløse og usynlige for det blotte øye, men som kan være livsfarlige. Fremmede inntrengere, som bakterier, virus og parasitter, truer helsen din. * Sannsynligvis er du ikke engang klar over disse krigene, for immunsystemet ditt slår tilbake eller ødelegger de fleste inntrengerne før du får symptomer. Men noen ganger får de skadelige mikroorganismene overtaket. Da må du kanskje styrke forsvaret ditt ved hjelp av medisiner eller andre former for behandling.

I flere tusen år visste folk så godt som ingenting om farene forbundet med skadelige mikroorganismer og andre små skadelige organismer. Men på 1800-tallet slo forskere fast at det er en sammenheng mellom slike organismer og sykdom, og man ble bedre i stand til å beskytte seg. Siden den gang har medisinske forskere eliminert eller betydelig redusert risikoen for å bli smittet av enkelte infeksjonssykdommer, for eksempel kopper og polio. Men i den senere tid har andre infeksjonssykdommer, som gulfeber og denguefeber, blitt en større trussel igjen. Hvorfor? Tenk over disse faktorene:

  • Hvert år reiser millioner av mennesker på kryss og tvers verden over, og ofte frakter de med seg sykdomsframkallende stoffer. I en artikkel i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases stod det at «praktisk talt alle de farlige smittsomme infeksjonssykdommene» kan spres med mennesker som reiser fra et land til et annet.

  • Noen bakterier har blitt resistente mot antibiotika. Verdens helseorganisasjon sier: «Verden er på vei inn i en postantibiotisk æra, da vanlige infeksjoner ... igjen kan komme til å ta menneskeliv.»

  • Uroligheter og fattigdom gjør det ofte vanskeligere for myndighetene å få kontroll over spredningen av sykdommer.

  • Mange har ikke nok kunnskap om hvordan de kan forebygge sykdom.

Til tross for disse urovekkende forholdene er det mye du kan gjøre for å beskytte deg selv og familien din. Den neste artikkelen viser at det finnes enkle og effektive grep man kan ta, også i utviklingsland.

^ avsn. 3 De fleste mikroorganismer forårsaker ikke sykdom. Denne artikkelserien fokuserer på mikroorganismer og andre smittestoffer som truer helsen din.