Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan vise respekt

Hvordan vise respekt

UTFORDRINGEN

Han sier: «Da kona mi og jeg giftet oss, hadde vi forskjellige meninger om hva det ville si å vise respekt. Det var ikke det at den ene meningen var riktig og den andre var gal – de var bare forskjellige. Jeg følte ofte at kona mi burde ha vært mer respektfull i måten hun snakket til meg på.»

Hun sier: «Jeg vokste opp i en kultur der det er vanlig å snakke høyt, lage dramatiske ansiktsuttrykk og avbryte når andre snakker. Vi så ikke på det som respektløst. Men det er en helt annen atmosfære enn den mannen min er oppvokst i.»

Respekt er helt nødvendig i et ekteskap – det er ikke noe man trenger å vise bare av og til. Hvordan kan du vise at du har respekt for ektefellen din?

HVA DU BØR VITE

Særlig menn har behov for å bli vist respekt. Bibelen sier til ektemenn: «Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv.» Men den sier videre: «På den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» (Efeserne 5:33) Selv om begge ektefellene har behov for å føle seg elsket og respektert, er respekt spesielt viktig for mannen. En ektemann, Carlos *, sier: «Menn har behov for å føle at de kan takle situasjoner, løse problemer og ta vare på familien.» Når en kone respekterer mannen sin for at han gjør disse tingene, er dette ikke bare noe som mannen setter pris på, men det er også til fordel for henne selv. «Mannen min viser oftere at han elsker meg, når jeg viser at jeg har respekt for ham», sier Corrine.

Kvinner trenger naturligvis også å bli vist respekt. En mann kan ikke virkelig elske sin kone hvis han ikke har respekt for henne. «Jeg må respektere meningene og forslagene til kona mi», sier Daniel. «Jeg må også respektere følelsene hennes. Hvis jeg ikke skulle forstå hvorfor hun føler det på en bestemt måte, betyr ikke det at jeg kan avfeie følelsene hennes.»

Hva som er respekt, kommer an på øyet som ser. Det som teller, er ikke at du mener at du viser respekt, men at ektefellen din føler seg respektert. Dette er noe hun som ble sitert under overskriften «Utfordringen», lærte. Hun sier: «Jeg mente ikke selv at jeg var respektløs, men hvis mannen min følte at jeg var det, så var det jeg som måtte forandre meg.»

 HVA DU KAN GJØRE

  • Skriv ned tre ting som du beundrer ektefellen din for. Det at du tenker over disse egenskapene, kan hjelpe deg til å bygge opp respekten for ham eller henne.

  • I en uke kan du merke deg hvordan du oppfører deg (ikke hvordan ektefellen din oppfører seg) på de følgende områdene.

Det du sier. En undersøkelse som omfattet en rekke par, viste at «ektefeller som var i gode, stabile ekteskap, kom med fem positive kommentarer for hver negativ kommentar når de snakket om noe de var uenige om. Par som stod på randen av skilsmisse, derimot, kom med mindre enn én (0,8) positiv kommentar for hver negativ kommentar». * – Bibelsk prinsipp: Ordspråkene 12:18.

Spør deg selv: «Snakker jeg respektfullt til ektefellen min? Hvor ofte kritiserer jeg sammenlignet med hvor ofte jeg gir ros? Hvordan er tonefallet mitt når jeg kommenterer noe jeg har lagt merke til ved ham eller henne, eller klager på noe?» Ville ektefellen din vært enig i svarene dine? – Bibelsk prinsipp: Kolosserne 3:13.

Prøv dette: Sett deg som mål å gi ektefellen din minst ett kompliment hver dag. Forslag: Tenk på de beundringsverdige egenskapene som du skrev ned tidligere. Gjør det til en vane å fortelle ektefellen din hva du setter pris på ved ham eller henne. – Bibelsk prinsipp: 1. Korinter 8:1.

Det du gjør. Alicia sier: «Jeg bruker mye tid på husarbeid, og når mannen min viser respekt for det jeg gjør, ved å rydde og vaske opp etter seg, føler jeg at det jeg gjør, er verdifullt, og at jeg er en viktig del av ekteskapet vårt.»

Spør deg selv: «Er det tydelig ut ifra den måten jeg behandler ektefellen min på, at jeg har respekt for ham eller henne? Bruker jeg nok tid sammen med ektefellen min, og gir jeg ham eller henne nok oppmerksomhet?» Ville ektefellen din vært enig i svarene dine?

Prøv dette: Skriv ned tre måter som du gjerne vil bli vist respekt på. Be ektefellen din gjøre det samme. Så kan dere bytte lister, sånn at dere kan arbeide med å vise respekt på de måtene som den andre skrev ned. Fokuser på at du skal vise respekt. Når den ene er flink til å vise respekt, vil sannsynligvis den andre også bli det.

^ avsn. 8 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.

^ avsn. 14 Fra boken Ten Lessons to Transform Your Marriage.