VÅKN OPP! Nr. 5 2016 | Har Jesus virkelig levd?

Hvilke historiske beviser har vi?

FORSIDETEMA

Har Jesus virkelig levd?

Hva sier autoriteter både fra nåtid og fortid om dette?

VI BETRAKTER VERDEN

Fokus på Nord-, Sør- og Mellom-Amerika

Stress og vold er bare noen av de mange problemene deler av Amerika står overfor. Kan Bibelens visdom være til hjelp?

HJELP FOR FAMILIEN

Hvordan lære barnet om sex

Barn blir utsatt for meldinger med seksuelt innhold i stadig yngre alder. Hva bør du vite? Hva kan du gjøre for å beskytte barna dine?

Det utrolige grunnstoffet

Det er ikke noe kjemisk grunnstoff som er viktigere for liv enn dette. Hva er det, og hva gjør det så viktig?

HVA BIBELEN SIER

Takknemlighet

Å vise takknemlighet har mange fordeler. Hvordan kan det hjelpe deg, og hvordan kan du utvikle takknemlighet?

GLIMT FRA GAMMEL TID

Aristoteles

Læren til denne filosofen fra gammel tid har hatt stor innflytelse på kristendommens læresetninger.

«Det er en helt ny vri!»

Videoer på nettstedet jw.org fanger interessen til lærere, skolerådgivere og andre.

Mer på nett

Vær takknemlig

Hvordan kan du vise takknemlighet mot noen som gjør noe for deg?