Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En som har et godt navn og rykte, får tillit og respekt

Et godt navn er bedre enn stor rikdom

Et godt navn er bedre enn stor rikdom

ET GODT navn, eller rykte, er så verdifullt at det i noen land er lovbeskyttet. Det kan innbefatte beskyttelse mot injurier, altså ærekrenkende uttalelser eller handlinger som kan skade en annens gode navn og rykte. Dette kan få oss til å tenke på et gammelt ordtak: «Et navn er å foretrekke framfor stor rikdom; velvilje er bedre enn sølv og gull.» (Ordspråkene 22:1) Hvordan kan vi få et godt navn og andres respekt? Vi finner gode forslag i Bibelen.

Tenk for eksempel på noe Bibelen sier i Salme 15. Der stilles dette spørsmålet: «Hvem skal være gjest i [Guds] telt?» Salmisten svarer: «Den som ... øver rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte. Han har ikke baktalt med sin tunge. Mot sin neste har han ikke gjort noe ondt, og ingen skam har han ført over den som står ham nær. I hans øyne er den foraktelige visselig forkastet ... Han har sverget på det som er til skade for ham selv, og likevel forandrer han det ikke ... og bestikkelse mot den uskyldige har han ikke tatt imot.» (Salme 15:1–5) Ville ikke du respektert en som levde etter disse fine prinsippene?

En annen egenskap som gjør at man får mer respekt, er ydmykhet. «Forut for ære går ydmykhet», står det i Ordspråkene 15:33. Tenk over dette: De ydmyke ser hva de bør forandre på, og de anstrenger seg for å gjøre det. De er også villige til å be om unnskyldning hvis de har såret noen. (Jakob 3:2) En som er stolt, gjør ikke det, men blir heller raskt fornærmet. «Stolthet går forut for fall, og en hovmodig ånd forut for snubling», sier Ordspråkene 16:18.

Men hva om noen skader ditt gode navn og rykte? Er det lurt å reagere raskt, mens man er sint? Spør deg selv: Kan det at jeg prøver å forsvare meg, bidra til at flere får høre løgnen? Det er sant at det noen ganger kan være nødvendig å gå til rettslige skritt, men Bibelen kommer med dette gode rådet: «Gå ikke forhastet av sted for å føre en rettssak.» (Ordspråkene 25:8) Bibelen anbefaler at man heller prøver å ordne opp i saken på tomannshånd. * Denne måten å løse saken på kan også spare deg for høye saksomkostninger.

Bibelen er mye mer enn en bok om religion. Den er en pålitelig bruksanvisning for livet. De som anvender visdommen i den, utvikler egenskaper som gjør at de får respekt og et godt navn.

^ avsn. 5 Du kan finne flere bibelske prinsipper som gjelder konfliktløsing i Ordspråkene 25:9 og Matteus 5:23, 24; 18:15–17.