Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vis empati

Vis empati

Problemet

Hvis vi fokuserer for mye på hvor forskjellige andre er fra oss, kan vi lett komme til å se på slike forskjeller som feil eller mangler. Det kan føre til at vi ser ned på dem som er annerledes enn oss. Har vi først fått et negativt syn på andre, blir det vanskelig å vise dem empati. Vår mangel på empati kan være et symptom på et dypere problem – at vi har fordommer.

Bibelsk prinsipp

«Gled dere med dem som gleder seg. Gråt med dem som gråter.» – ROMERNE 12:15.

Hva betyr det? Dette prinsippet kan oppsummeres i to ord – vis empati. Empati er evnen til å sette seg i en annen persons sted og føle det samme som han eller hun føler.

Hvorfor det hjelper å ha empati

Når vi har empati med en person, kan det være at vi blir klar over hvor lik vi er ham eller henne. Vi oppdager kanskje at han eller hun føler og reagerer på samme måte som oss. Empati hjelper oss til å se at alle mennesker, uansett bakgrunn, tilhører samme familie – den menneskelige familie. Jo mer vi fokuserer på hvor like de er oss, jo mindre sannsynlig er det at vi vil tenke negativt om dem.

Empati vil også hjelpe oss til å ha respekt for andre. Anne-Marie, som bor i Senegal, så tidligere ned på personer som tilhørte såkalt lavere kaster. Hun sier om hvordan empati hjalp henne: «Når jeg så hvor vanskelig de som tilhørte lavere kaster, hadde det, spurte jeg meg selv hvordan jeg ville ha følt det hvis jeg var i deres situasjon. Det fikk meg til å tvile på om det var riktig å se på min egen status som høyere – en status jeg verken hadde valgt eller gjort meg fortjent til.» Ja, hvis vi går inn for å forstå hva en annen person sliter med, er det mer sannsynlig at vi vil vise personen empati, enn at vi vil kritisere ham.

Hva du kan gjøre

Hvis det er en gruppe mennesker du ser negativt på, så prøv å se forbi ulikhetene og å finne likheter mellom deg og dem. Forestill deg for eksempel hvordan de føler det når de ...

Empati hjelper oss til å se at alle mennesker tilhører den menneskelige familie

  • spiser sammen med familien sin

  • er ferdige med en lang arbeidsdag

  • er sammen med venner

  • hører på favorittmusikken sin

Prøv så å sette deg i deres sted. Spør deg selv:

  • Hvordan ville jeg reagere hvis noen fikk meg til å føle at jeg ikke er noe verdt?

  • Hvordan ville jeg føle det hvis noen gjorde seg opp en mening om meg før de i det hele tatt var blitt kjent med meg?

  • Hvis jeg tilhørte den gruppen som jeg ser negativt på, hvordan ville jeg da ha likt å bli behandlet?