Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En varig løsning

En varig løsning

Millioner av mennesker har fulgt prinsippene i de foregående artiklene og gjort store framskritt når det gjelder å fjerne fordommer fra sitt hjerte. Men realistisk sett klarer vi ikke å fjerne ethvert snev av absolutt alle fordommer på egen hånd. Betyr det at situasjonen er håpløs?

En ideell regjering

De regjeringene menneskene har hatt opp gjennom tiden, har ikke lyktes noe særlig med å forandre folks fordomsfulle holdninger. Men betyr det at ingen regjering noen gang vil kunne fjerne fordommer?

For at en regjering skal kunne fjerne fordommer, må den ...

  1. 1. motivere folk til å ha lyst til å forandre måten de tenker og føler på når det gjelder andre mennesker

  2. 2. lege sår som folk har fått, og som gjør det vanskelig for dem å behandle andre rettferdig

  3. 3. ha ledere med integritet som ser på alle borgere som likeverdige

  4. 4. forene mennesker fra alle land

Bibelen forsikrer oss om at Gud har opprettet en slik regjering. Denne regjeringen kalles «Guds rike» og skal styre fra himmelen over jorden. – Lukas 4:43.

Dette er noe av det Guds rike vil sørge for:

1. Verdiopplæring

‘Innbyggerne vil lære rettferdighet.’ – JESAJA 26:9.

«Sann rettferdighet skal føre til fred, frukten av sann rettferdighet blir varig ro og trygghet.» – JESAJA 32:17.

Hva betyr dette? Guds rike vil lære folk det som er rett. Når folk lærer å skille mellom rett og galt – mellom rettferdighet og urettferdighet – får de en annen holdning til hverandre. Alle vil mene at det som er riktig å gjøre, er å elske alle slags mennesker.

2. All skade blir rettet opp

Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer. Det som var før, er forsvunnet». – ÅPENBARINGEN 21:4.

Hva betyr dette? Guds rike vil gjøre slutt på all den smerte som urettferdighet har ført til. De som tidligere har blitt dårlig behandlet, vil ikke lenger ha noen grunn til å føle motvilje mot noen.

3. Godt lederskap

«Han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller irettesette bare etter det hans ører hører. Han skal dømme de svake rettferdig, irettesette upartisk til beste for de ydmyke på jorden.» – JESAJA 11:3, 4.

Hva betyr dette? Jesus Kristus, Kongen i Guds rike, vil styre på en rettferdig og upartisk måte. Jesus ser ikke på ett land som bedre enn et annet, og han kan sørge for at hans rettferdige lover blir fulgt over hele verden.

4. Enhet

Guds rike lærer folk å ‘ha samme innstilling og samme kjærlighet, være fullt ut forent og tenke det samme’. – FILIPPERNE 2:2.

Hva betyr dette? Enheten blant borgerne i Guds rike vil ikke være noe utenpåklistret. Menneskene vil være «fullt ut forent» fordi de virkelig elsker hverandre.