Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Se andres sterke sider

Se andres sterke sider

Problemet

Selvopptatthet kan føre til fordommer. En selvopptatt person har for høye tanker om seg selv. Han mener at han er bedre enn andre, og ser ned på dem som er annerledes enn ham. Hvem som helst kan gå i denne fellen. Et leksikon sier: «De fleste [kulturelle] grupper mener – i større eller mindre grad – at deres måte å leve på og deres mat, klær, vaner, oppfatninger, verdier og så videre er bedre enn andres.» (Encyclopædia Britannica) Hvordan kan vi unngå en slik uriktig tankegang?

Bibelsk prinsipp

«Vær ydmyke og sett andre høyere enn dere selv.» – FILIPPERNE 2:3.

Hva betyr det? For å unngå overdreven stolthet må vi utvikle det motsatte av stolthet – ydmykhet. Ydmykhet får oss til å innse at på noen områder i livet er andre bedre enn oss. Ingen gruppe mennesker har monopol på alle gode egenskaper og evner.

Tenk over hva en som heter Stefan, erfarte. Han vokste opp i et kommunistisk land og hadde fordommer mot dem som kom fra ikke-kommunistiske land, men han klarte å bli kvitt disse fordommene. Han sier: «Jeg mener at det er viktig å se på andre som bedre enn seg selv for å kunne bekjempe fordommer. Jeg vet ikke alt. Jeg kan lære noe av alle.»

 Hva du kan gjøre

Prøv å ha et realistisk syn på deg selv, og vær klar over dine egne feil og mangler. Innse at andre er sterke på områder der du er svak. Ikke gå ut fra at alle innenfor en bestemt gruppe har samme svake sider.

Istedenfor å trekke negative konklusjoner om en person som tilhører en bestemt gruppe, så spør deg selv:

Innse at andre er sterke på områder der du er svak

  • Er de trekkene jeg ikke liker ved den personen, egentlig dårlige, eller er de bare annerledes?

  • Kan denne personen finne negative ting ved meg?

  • På hvilke områder er denne personen flinkere enn meg?

Hvis du svarer ærlig på disse spørsmålene, kan det være at du ikke bare overvinner fordommer du måtte ha, men også finner ting du kan beundre hos den personen.