Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fordommer – er du infisert?

Fordommer – er du infisert?

Fordommer er som et virus. De skader dem som er infisert, og folk kan være uvitende om at de er smittet.

Folk har ikke bare fordommer mot personer som kommer fra et annet land, har en annen etnisk bakgrunn, eller snakker et annet språk, men også mot personer som har en annen religion, en annen sosial status eller et annet kjønn enn dem selv. Og noen tenker negativt om folk på grunn av deres alder, utdanning, funksjonshemninger eller utseende. Likevel mener de at de ikke har fordommer.

Kan det være at du er infisert med fordommer? De fleste av oss kan se andres fordommer. Men det kan være vanskelig å se sine egne fordommer. Faktum er at vi alle har fordommer til en viss grad. Sosiologiprofessor David Williams sier at når folk tenker negativt om en gruppe og så treffer noen fra den gruppen, «vil de behandle den personen annerledes og helt oppriktig mene at de ikke gjør det».

Det gjaldt for eksempel Jovica, som bor i et land på Balkan, og som hadde fordommer mot en minoritetsgruppe der. «Jeg tenkte at ingen i den gruppen kunne være et bra menneske», innrømmer han. «Men jeg tenkte ikke at jeg var fordomsfull. Jeg sa til meg selv: Det er jo bare et faktum.»

Mange land vedtar lover for å bekjempe rasisme og andre former for fordommer. Likevel fortsetter folk å ha fordommer. Hvorfor? Fordi disse lovene bare retter seg mot en persons handlinger. De kan ikke regulere en persons tanker og følelser. Og fordommer begynner i en persons sinn og hjerte. Betyr det at kampen mot fordommer er dømt til å mislykkes? Finnes det en kur mot fordommer?

I de neste artiklene skal vi se nærmere på fem prinsipper som har hjulpet mange til å bekjempe fordommer i sitt sinn og hjerte.