Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familieliv og vennskap

Familieliv og vennskap

Mange synes det er en utfordring å opprettholde et sterkt og nært forhold til venner og familie. Tenk over noen bibelske prinsipper som kan forbedre ditt forhold til dem som betyr mye for deg.

VÆR USELVISK

BIBELSK PRINSIPP: «Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på andres.» – Filipperne 2:4.

HVA DET BETYR: Gode relasjoner handler mer om å gi enn om å få. Hvis du er mest opptatt av deg selv, kan det skade forholdet til andre. Det er for eksempel større fare for at en ektefelle som setter seg selv først, lar seg friste til å være utro. Og ingen liker å være sammen med en som alltid skryter av hva han eier eller kan. Som boken The Road to Character sier: «Selvopptatthet fører en person i mange uheldige retninger.»

HVA DU KAN GJØRE:

  • Hjelp andre. Gode venner stoler på hverandre og stiller opp for hverandre. Noen undersøkelser viser at folk som hjelper andre, er mindre deprimert og har bedre selvfølelse.

  • Vis empati. Empati er blitt beskrevet som det å føle en annens smerte i sitt eget hjerte. Hvis man har empati med andre, vil man ikke så lett bruke bitende sarkasme, det vil si snakke på en krass og ofte ironisk måte for å såre en annens følelser.

    Empati fører også til at man får et mer åpent sinn overfor andre. På den måten kan man unngå å ha fordommer og kan få venner som kommer fra forskjellige kulturer og har forskjellig bakgrunn.

  • Gi av tiden din. Jo mer du er sammen med noen, desto bedre kjent blir du med dem. Hvis det skal bli et nært vennskap, er man nødt til å ha meningsfylte samtaler. Vær derfor flink til å lytte. Vær interessert i det som betyr noe for vennene dine. En nyere undersøkelse sier at «dype samtaler faktisk kan gjøre folk lykkeligere».

VÆR NØYE MED HVEM DU VELGER SOM VENNER

BIBELSK PRINSIPP: «Dårlig omgang bryter ned god moral.» – 1. Korinter 15:33, fotnote.

HVA DET BETYR: De du er sammen med, påvirker deg – enten i positiv eller i negativ retning. Sosiologer er enige om at slik påvirkning har mye å si. De sier at det for eksempel er mer sannsynlig at man begynner å røyke eller ønsker seg skilsmisse, hvis man er sammen med andre som røyker eller skiller seg.

HVA DU KAN GJØRE: Velg venner som har samme verdinormer som deg, og som har gode egenskaper som du har lyst til å ta etter. Vær for eksempel sammen med folk som er taktfulle, respektfulle, gavmilde og gjestfrie.

ANDRE BIBELSKE PRINSIPPER

Se videoer basert på Bibelen som kan hjelpe ektepar, tenåringer og barn til å få det bedre i familien

UNNGÅ Å SÅRE ANDRE MED DET DU SIER.

«Tankeløse ord er som sverdstikk.» – ORDSPRÅKENE 12:18.

VÆR GAVMILD.

«Den som er gavmild, får det godt.» – ORDSPRÅKENE 11:25.

BEHANDLE ANDRE PÅ SAMME MÅTE SOM DU ØNSKER Å BLI BEHANDLET.

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» – MATTEUS 7:12.