Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Åndelighet

Åndelighet

Som nevnt i den første artikkelen er det mange som har respekt for Bibelen som en religiøs bok. De synes at det er åndelig oppbyggende å lese Bibelen og følge de rådene den gir, og de føler at det hjelper dem til å forstå hva som er meningen med livet.

Bibelen bruker ordet «åndelighet» om en holdning eller en innstilling til livet. (Judas 18, 19) En uåndelig person stoler på sine egne meninger, men en åndelig person stoler på at Guds normer er de beste. – Efeserne 5:1.

HÅP

BIBELSK PRINSIPP: «Hvis du blir motløs i vanskelige tider, vil du ha begrenset med krefter.» – Ordspråkene 24:10.

HVA DET BETYR: Motløshet kan tappe oss for de kreftene vi trenger for å takle problemer i livet. Håp, derimot, kan gi oss det pågangsmotet vi trenger for å holde det gående. Når vi har håp, er det lettere å se at de fleste av problemene våre er midlertidige, og at det faktisk kan komme noe godt ut av dem.

HVA DU KAN GJØRE: Prøv å ha et optimistisk syn på framtiden. I stedet for å bekymre deg for hva som kanskje kommer til å skje, eller vente på at omstendighetene blir helt perfekte, bør du gjøre noe for å nå de målene du har satt deg. Det kan selvfølgelig skje «uventede hendelser». (Forkynneren 9:11) Men realiteten er at det ofte går bedre enn vi hadde trodd. Bibelen illustrerer dette med en situasjon fra jordbruket: «Så ditt såkorn om morgenen, og la ikke hånden hvile før det blir kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om det går like bra med begge deler.» – Forkynneren 11:6.

SVAR PÅ DE STORE SPØRSMÅLENE I LIVET

BIBELSK PRINSIPP: «Gi meg innsikt, ... ditt ord er sannhet.» – Salme 119:144, 160.

HVA DET BETYR: Bibelen gir svar på spørsmål som de aller fleste lurer på. Den svarer for eksempel på slike spørsmål som:

  • Hvor kommer vi fra?

  • Hvorfor er vi her?

  • Hva skjer når vi dør?

  • Er dette livet alt?

Millioner av mennesker over hele verden har erfart at det har gitt dem et bedre liv å få svar på disse og andre spørsmål ut fra Bibelen.

HVA DU KAN GJØRE: Undersøk selv hva Bibelen lærer. Be gjerne et av Jehovas vitner om å hjelpe deg til å forstå Bibelen. Gå inn på nettstedet vårt, jw.org, eller kom på et av møtene våre, som er gratis og åpne for alle.

ANDRE BIBELSKE PRINSIPPER

Se videoen Hvorfor studere Bibelen? på jw.org. Den finnes på over 880 språk

VÆR OPPMERKSOM PÅ DITT ÅNDELIGE BEHOV.

«Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – MATTEUS 5:3.

LÆR MER OM BIBELENS GUD.

«Gud vil at menneskene skal søke ham ... og virkelig finne ham. Han er nemlig ikke langt borte fra en eneste av oss.» – APOSTLENES GJERNINGER 17:27.

LES OG TENK OVER DET SOM STÅR I BIBELEN.

«Lykkelig er den ... som har sin glede i Jehovas * lov og tenker grundig over hans lov dag og natt. ... alt han gjør, skal lykkes.» – SALME 1:1–3, fotnote.

^ avsn. 23 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.