Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Er Bibelen bare en god bok?

Er Bibelen bare en god bok?

Nedskrivningen av Bibelen ble fullført for rundt 2000 år siden. Siden den gang har utallige andre bøker blitt skrevet og gått i glemmeboken. Men Bibelen har bestått. Her følger noen fakta.

  • Bibelen har overlevd mange ondsinnete angrep fra mektige personer. Boken An Introduction to the Medieval Bible skriver at i visse «kristne» land i middelalderen ble «det å ha en bibel og lese i den på folkespråket stadig oftere knyttet til kjetteri og avvikende meninger». De som oversatte Bibelen til folkespråket eller oppfordret folk til å studere Bibelen, risikerte livet. Noen ble drept.

  • Til tross for Bibelens mange fiender er den tidenes bestselger. Hele Bibelen eller deler av den er trykt i anslagsvis fem milliarder eksemplarer på over 2800 språk. Dette står i skarp kontrast til bøker om filosofi, vitenskap og lignende, som kommer ut i et begrenset opplag og fort blir utdatert.

  • Bibelen har vært med på å holde liv i og forme noen av de språkene den har blitt oversatt til. Martin Luthers tyske oversettelse hadde stor innflytelse på det tyske språket. Den første utgaven av King James Version har blitt beskrevet som «sannsynligvis den mest innflytelsesrike boken som noen gang er utgitt» på engelsk.

  • Bibelen har «hatt stor innflytelse på vestlig kultur og ikke bare påvirket religiøse læresetninger og skikker, men også kunst, litteratur, lover, politikk og så mye annet at det er for mye å nevne». – The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible.

Dette er bare noe av det som gjør at Bibelen skiller seg ut. Hvorfor er den blitt så utbredt? Hvorfor har folk risikert livet for den? Her er noen av grunnene: Bibelen inneholder moralsk og åndelig veiledning som gjenspeiler en unik visdom. Den hjelper oss til å forstå den grunnleggende årsaken til menneskenes lidelser og konflikter. Og enda viktigere – den lover at det skal bli slutt på problemene, og forteller til og med hvordan det skal skje.

 Bibelen hjelper oss til å forstå moralske og åndelige spørsmål

Utdannelse er viktig. Men «utdannelse ... som gir deg en tittel ... er ingen garanti for moralsk intelligens», sa en lederartikkel i den kanadiske avisen Ottawa Citizen. Ja, mange som har høy utdannelse – for eksempel ledere innen finans og politikk – svindler, bedrar og stjeler, og ifølge en global undersøkelse utgitt av PR-firmaet Edelman har det ført til «en alvorlig tillitskrise».

Bibelen fokuserer på moralsk og åndelig opplæring. Den gir oss innsikt i «rettferdighet og rett og rettskaffenhet, hele den gode vei». (Ordspråkene 2:9) Vi kan illustrere det med en 23-åring som vi kan kalle Stefan, som satt i fengsel i Polen. I fengselet begynte han å studere Bibelen og lære om de praktiske rådene i den. Han sa: «Nå forstår jeg hva det betyr når det står: ‘Ær din far og din mor.’ I tillegg har jeg lært å holde følelsene mine under kontroll, spesielt det voldsomme temperamentet mitt.» – Efeserne 4:31; 6:2.

Et prinsipp Stefan tok til seg, var det vi finner i Ordspråkene 19:11: «Et menneskes innsikt bremser hans vrede, og det er en pryd for ham at han overser overtredelse.» Når Stefan kommer opp i en utfordrende situasjon nå, prøver han å analysere den på en rolig måte og anvende relevante bibelske prinsipper. «Jeg har funnet ut at Bibelen er den beste guiden som finnes», sa han.

Maria, som er et av Jehovas vitner, ble skjelt ut av en fordomsfull dame mens andre hørte på. Det skapte litt av et oppstyr. Men istedenfor å ta igjen gikk Maria rolig videre. Damen ble flau over måten hun hadde oppført seg på, og prøvde å finne vitnene. En måneds tid senere, da hun endelig så Maria igjen, klemte hun henne og bad om unnskyldning. Hun forstod også at Maria var så mild og behersket på grunn  av religionen sin. Hva førte dette til? Den fordomsfulle damen og fem andre i familien hennes bestemte seg for å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner.

Jesus sa at visdommen tydelig ses på de resultatene den gir. (Matteus 11:19) Og det er mange beviser for at Bibelens prinsipper virker! De får fram det beste i oss. De «gjør den uerfarne vis», de «får hjertet til å fryde seg», og de «får øynene til å stråle» av klar moralsk og åndelig forståelse. – Salme 19:7, 8.

Bibelen forklarer årsaken til menneskenes problemer

Når man forsker på en sykdomsepidemi, prøver man å finne årsaken til utbruddet – hva som utløste det. Det samme prinsippet kan brukes i forbindelse med den «epidemi» av lidelser og stridigheter menneskene er rammet av. Bibelen er en uvurderlig hjelp her også, for den dokumenterer vår tidligste historie, da problemene begynte.

Første Mosebok forteller at menneskehetens problemer begynte da de første menneskene gjorde opprør mot Gud. De ville blant annet lage sin egen norm for hva som var rett og galt – noe bare Skaperen hadde rett til. (1. Mosebok 3:1–7) Dessverre har folk flest fulgt deres eksempel og har villet være like uavhengige. Hva har det ført til? Menneskenes historie er ikke preget av frihet og lykke, men av konflikter, undertrykkelse og uenighet om moralske og åndelige spørsmål. (Forkynneren 8:9) Bibelen sier med rette: «Det står ikke til en mann ... å styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Den gode nyheten er at menneskenes katastrofale eksperimentering med moralsk uavhengighet snart er over.

 Bibelen gir håp

Bibelen forsikrer oss om at Gud er glad i dem som har respekt for hans myndighet og normer, og at han derfor ikke for alltid kommer til å tolerere onde handlinger som påfører andre lidelser. De onde skal «få smake frukten av sin atferd». (Ordspråkene 1:30, 31, NO 1978/85) «De saktmodige», derimot, «skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred». – Salme 37:11.

«[Gud] vil at alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten.» – 1. Timoteus 2:3, 4

Gud skal gjennomføre sin hensikt og skape fred på jorden ved hjelp av «Guds rike». (Lukas 4:43) Dette Riket er en verdensregjering som Gud skal bruke for å vise at han er menneskenes rettmessige overherre. Jesus viste at Riket hadde med jorden å gjøre, da han sa i mønsterbønnen: «La ditt rike komme. La din vilje skje ... på jorden.» – Matteus 6:10.

Ja, borgerne av Riket kommer til å gjøre Guds vilje og anerkjenne at Skaperen – ikke noe menneske – har retten til å herske. Det blir slutt på korrupsjon, grådighet, økonomiske forskjeller, rasefordommer og krig. Det skal bokstavelig talt bli én verden, én regjering og ett sett med moralske og åndelige normer. – Åpenbaringen 11:15.

Nøkkelen til å få oppleve denne nye verden er opplæring. «[Gud] vil at alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig  kunnskap om sannheten», står det i 1. Timoteus 2:3, 4. Denne sannheten innbefatter det Bibelen sier om det vi kan kalle Rikets konstitusjon – de lovene og prinsippene Riket skal basere sitt styre på. I Jesu bergpreken, i Matteus, kapitlene 5–7, kan du finne eksempler på dette. Når du leser disse tre kapitlene, så prøv å se for deg hvordan det blir når alle setter Jesu visdom ut i livet.

Er det overraskende at Bibelen er verdens mest utbredte bok? Absolutt ikke. Dens lære vitner om at den er inspirert av Gud. Og det at den er så utbredt, viser at Gud vil at alle slags mennesker, uansett språk eller nasjonalitet, skal lære om ham og få oppleve velsignelsene under hans rike. – Apostlenes gjerninger 10:34, 35.