Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NUMMER 5

Verdien av voksenkontakt

Verdien av voksenkontakt

HVA KAN VOKSNE BIDRA MED?

Barn trenger voksne i livet sitt som kan lede dem og gi dem råd og veiledning. Som forelder er det du som er best i stand til å gjøre dette, og det er faktisk en forpliktelse du har. Men andre voksne kan også være mentorer for barna dine.

HVORFOR ER VOKSENKONTAKT VIKTIG?

I mange land er barn og unge lite sammen med voksne. Tenk over dette:

  • Mye av dagen er barna på skolen, der det er langt flere elever enn lærere og andre voksne.

  • Etter skoletid er mange barn og unge alene hjemme fordi begge foreldrene må jobbe.

  • Ifølge en undersøkelse som ble gjort i USA, bruker barn mellom åtte og tolv år i gjennomsnitt seks timer pr. dag på elektronisk underholdning. *

Boken Hold On to Your Kids sier: «De unge går ikke til mødre, fedre, lærere eller andre ansvarlige voksne for å få veiledning og gode råd og finne forbilder, men til ... andre på sin egen alder.»

HVORDAN SØRGE FOR VOKSENKONTAKT

Vær mye sammen med barna dine.

BIBELSK PRINSIPP: «Lær den unge den veien han bør gå, så vil han ikke forlate den, ikke engang når han blir gammel.» – Ordspråkene 22:6.

Det er naturlig at barn vender seg til foreldrene for å få veiledning. Fagfolk sier at også tenåringer som regel ser på rådene fra foreldrene som bedre enn de rådene de får fra sine jevnaldrende. «Foreldrene fortsetter å være de som har størst innflytelse på barnets holdninger og oppførsel gjennom hele ungdomstiden og inn i voksen alder», skriver psykologiprofessor Laurence Steinberg i boken You and Your Adolescent. Han skriver også: «Ungdommene bryr seg om hva du mener, og hører på hva du sier, selv om de ikke alltid innrømmer det eller er enige med deg i alt.»

Utnytt den naturlige tilbøyeligheten barna har til å se opp til deg. Vær mye sammen med barna dine, og snakk med dem om hvordan du ser på forskjellige ting, om hvilke verdier og normer du har, og om erfaringer du har gjort deg.

 Hjelp dem til å få en mentor.

BIBELSK PRINSIPP: «Den som er sammen med de kloke, blir klok.» – Ordspråkene 13:20.

Vet du om en voksen som kan være en god rollemodell for sønnen eller datteren din? Kanskje du kan foreslå at de to gjør noe sammen? Dette betyr selvfølgelig ikke at du overlater ansvaret for barnet ditt til en annen. Men den gode påvirkningen fra en voksen som du stoler på og vet ikke vil skade barnet ditt, kan være et supplement til den opplæringen du gir. Et bibelsk eksempel på noe lignende er vennskapet mellom Timoteus og apostelen Paulus. Å være sammen med Paulus hadde god innvirkning på Timoteus – noe han hadde glede av også som voksen – og Paulus på sin side satte pris på vennskapet med Timoteus. – Filipperne 2:20, 22.

I dag er det ikke lenger en selvfølge at familier bor i nærheten av slektningene sine. Kanskje besteforeldre, onkler, tanter og andre slektninger bor i en annen del av verden. Hvis dette gjelder familien din, så prøv å sørge for at tenåringene dine får muligheten til å lære av voksne som har slike egenskaper som du ønsker å se hos barna dine.

^ avsn. 9 Undersøkelsen viste at tenåringer i gjennomsnitt bruker ni timer pr. dag på elektronisk underholdning. Statistikken omfatter ikke den tiden barn og tenåringer bruker på nettet mens de er på skolen eller gjør lekser.