Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NUMMER 4

Hvordan bli ansvarsbevisst

Hvordan bli ansvarsbevisst

HVA VIL DET SI Å VÆRE ANSVARSBEVISST?

Folk som er ansvarsbevisste, er pålitelige. De fullfører oppgaver de har fått, og gjør det i tide.

Barn kan lære seg å føle ansvar veldig tidlig. «Et barns evne til å samarbeide begynner i 15-månedersalderen, og ønsket om å være med og hjelpe til begynner når barnet er rundt 18 måneder», sier boken Parenting Without Borders. «I mange kulturer begynner foreldrene å lære barna hvordan de kan hjelpe til, når de er mellom 5 og 7 år, og selv så små barn er ofte kompetente unge medhjelpere i hjemmet.»

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VÆRE ANSVARSBEVISST?

«Bumerang-generasjonen» er et uttrykk som brukes om unge voksne som flytter hjemmefra og prøver å bo for seg selv, men som får problemer og flytter hjem til mamma og pappa igjen. Noen ganger skjer dette fordi den unge aldri har fått lære å styre penger, å ta hånd om et hjem eller å følge opp daglige forpliktelser.

Det er derfor best om du allerede nå lærer opp barna dine med tanke på de forpliktelsene som hører med til voksenlivet. «Du ønsker jo ikke å la dem være avhengige av deg helt til de blir 18, og så kaste dem ut i den virkelige verden», sier boken How to Raise an Adult.

HVORDAN LÆRE BARNA Å BLI ANSVARSBEVISSTE

Gi dem plikter.

BIBELSK PRINSIPP: «Alt hardt arbeid fører til noe godt.» – Ordspråkene 14:23.

Små barn vil gjerne hjelpe foreldrene med det de holder på med. Du kan utnytte dette naturlige ønsket ved å gi barna dine ansvar for forskjellige oppgaver i hjemmet.

Noen foreldre har ikke særlig lyst til å gjøre dette. De tenker at siden barna deres går på skolen og allerede har et fjell av lekser hver dag, vil det bli for mye for dem å få plikter hjemme i tillegg.

Men barn som har plikter hjemme, gjør det ofte bedre på skolen, for pliktene lærer dem å påta seg oppgaver og fullføre dem. Et annet poeng som blir nevnt i boken Parenting Without Borders, er at «når vi ignorerer barnas iver etter å hjelpe til mens de er små, begynner de etter hvert å tenke at det å bidra ikke er viktig ... De begynner også å forvente at ting skal bli gjort for dem».

 Som dette sitatet peker på, kan plikter bidra til at barna blir mennesker som er mer opptatt av å yte enn av å nyte og mer opptatt av å gi enn av å få. Plikter hjelper barna til å føle at de har en viktig plass i familien – og et ansvar overfor den.

Lær barna å ta ansvar når de har gjort noe dumt.

BIBELSK PRINSIPP: «Hør på råd og ta imot rettledning, så du i framtiden kan bli vis.» – Ordspråkene 19:20.

Når barna dine gjør noe dumt – hvis sønnen eller datteren din for eksempel ved et uhell ødelegger noe som tilhører en annen – så ikke gi etter for fristelsen til å ordne opp for dem. Det er bra for barn å ta konsekvensene – i dette tilfellet å be om unnskyldning og kanskje også å gi erstatning for det som ble ødelagt.

Det at barn lærer å ta ansvar når de har gjort noe dumt, hjelper dem til

  • å være ærlige og innrømme feilene sine

  • å la være å skylde på andre

  • å ikke komme med bortforklaringer

  • å be om unnskyldning