Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NUMMER 6

Behovet for moralske verdier

Behovet for moralske verdier

HVA MENES MED MORALSKE VERDIER?

Folk som har moralske verdier, har en klar oppfatning av hva som er rett og galt. Deres syn på moral er ikke basert på hva de føler der og da. Nei, de har noen grunnprinsipper som de lar seg styre av – også når andre ikke ser dem.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å HA MORALSKE VERDIER?

Barn utsettes hele tiden for tanker som snur opp ned på hva som er rett og galt, både fra skolekamerater, fra den musikken de hører på, og fra de filmene og tv-programmene de ser på. Slik påvirkning kan få dem til å sette spørsmålstegn ved det de har lært om moral.

Dette gjelder spesielt i tenårene. Boken Beyond the Big Talk sier om ungdommer i den alderen: «De trenger å forstå at de blir utsatt for et intenst press fra jevnaldrende og fra mediene til å oppføre seg på en slik måte at de blir populære og akseptert. De trenger også å lære å treffe avgjørelser ut fra sine egne verdier og meninger, selv om det betyr at de må gå imot vennene sine.» For at ungdommene skal klare dette, er det innlysende at opplæringen må begynne før tenårene.

HVORDAN LÆRE BARNA MORALSKE VERDIER

Vær tydelig på hva som er rett og galt.

BIBELSK PRINSIPP: ‘Modne mennesker har ved å bruke sin vurderingsevne trent den opp til å skille mellom rett og galt.’ – Hebreerne 5:14.

 • Sett ord på hva som er god moral. Bruk situasjoner i hverdagen og få fram kontrastene: «Dette er ærlig. Dette er uærlig.» «Dette er lojalt. Dette er illojalt.» «Dette er snilt. Dette er slemt.» Etter hvert vil barnet ditt skjønne at moralske verdier har med konkrete handlinger å gjøre.

 • Forklar hvorfor noe er rett eller galt. Still for eksempel slike spørsmål som: Hvorfor er det best å være ærlig? Hvorfor vil det skade vennskap hvis man lyver? Hvorfor er det galt å stjele? Resonner på en logisk måte for å hjelpe barnet til å utvikle sin samvittighet.

 • Legg vekt på hvorfor det er bra for oss å leve etter høye moralnormer. Du kan si: «Når du er ærlig, vil andre stole på deg», og: «Når du er snill, vil folk like å være sammen med deg.»

Sørg for at de moralske verdiene blir en del av familiens identitet.

BIBELSK PRINSIPP: «Fortsett å undersøke hva slags mennesker dere er.» – 2. Korinter 13:5.

 •   De moralske verdiene bør prege hele familien, slik at du trygt kan si:

  • «I vår familie lyver vi ikke.»

  • «Vi slår ikke andre, og vi skriker ikke til dem.»

  • «Vi synes ikke det er greit å snakke stygt til andre.»

Barnet ditt vil forstå at de moralske verdiene ikke bare er regler man skal følge, men at de er en del av familiens identitet.

 • Snakk ofte med barnet ditt om de verdinormene dere har i familien. Bruk situasjoner i hverdagen til å undervise barnet. Du kan sammenligne de normene dere har, med dem som blir holdt fram på tv eller på skolen. Spør barnet ditt: «Hva ville du ha gjort?» «Hvordan ville familien vår ha håndtert dette?»

Styrk barnas ønske om å gjøre det som er rett.

BIBELSK PRINSIPP: «Lev slik at dere kan ha en god samvittighet.» – 1. Peter 3:16.

 • Ros god oppførsel. Når barnet ditt oppfører seg i samsvar med gode moralverdier, så ros ham eller henne, og forklar hvorfor det var bra. Du kan for eksempel si: «Du var ærlig. Jeg er stolt av deg.» Hvis sønnen din innrømmer å ha gjort noe galt, så ros ham oppriktig for at han er ærlig, før du korrigerer ham.

 • Korriger barna når de oppfører seg dårlig. Hjelp barna til å ta ansvar for handlingene sine. Barna bør forstå hva de gjorde galt, og hvordan oppførselen deres var i strid med familiens verdinormer. Noen foreldre har ikke lyst til å si til barna sine at de har gjort noe galt, for de vil ikke at de skal bli lei seg, men det å snakke med barna om dårlig oppførsel på denne måten vil hjelpe dem til å utvikle en samvittighet som er følsom for hva som er rett og galt.