Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

VÅKN OPP! Nr. 2 2018 | 12 nøkler til et godt familieliv

12 nøkler til et godt familieliv

Vi hører mye om hva som går galt i familier som går i oppløsning. Men hva blir gjort riktig i de familiene som lykkes?

  • Fra 1990 til 2015 økte skilsmisseraten i USA for dem over 50 til det dobbelte og til det tredobbelte for dem over 65. Tall for Norge viser at over 40 prosent av alle ekteskap ender med skilsmisse.

  • Mange foreldre er forvirret: Noen eksperter anbefaler at man overøser barna med ros, mens andre mener at en streng oppdragelse er til barnas beste.

  • Mange unge går over i voksenlivet uten de ferdighetene de trenger for å lykkes.

Men faktum er at ...

  • Ekteskapet kan være et givende og permanent bånd.

  • Foreldre kan lære å korrigere barna sine med kjærlighet.

  • De unge kan lære seg de ferdighetene de trenger i voksenlivet.

Hvordan? Dette nummeret av Våkn opp! tar for seg 12 nøkler til et godt familieliv.

 

1: Lojalitet

Tre praktiske tips som kan hjelpe ektefeller til å holde sammen.

2: Samarbeid

Er ektefellen din mer som en romkamerat?

3: Respekt

Finn ut hvilke ord og handlinger som er viktige for at du og ektefellen din skal føle seg respektert.

4: Tilgivelse

Hva kan hjelpe deg til å se forbi din ektefelles feil og uvaner?

5: Kommunikasjon

Tre skritt som kan hjelpe dere til å nærme dere barna deres.

6: Korrigering

Svekker korrigering et barns selvfølelse?

7: Verdier

Hvilke verdinormer bør du lære barna dine?

8: Vær forbilder

Hvis dere vil at barna skal høre på det dere sier, må det være samsvar mellom det dere sier, og det dere gjør.

9: Identitet

Hvordan kan de unge stå for det de tror på?

10: Pålitelighet

Det at du gjør deg fortjent til dine foreldres tillit, er et viktig skritt mot det å bli voksen.

11: Arbeidsomhet

Det at du som ung lærer å arbeide hardt, kan gjøre at du får et godt liv.

12: Mål

Det at du når mål, kan gi deg større selvtillit, føre til sterkere vennskap og gjøre deg gladere.

Mer hjelp til familier

Bibelens råd kan hjelpe deg til å få et lykkelig ekteskap og et godt familieliv.