Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 PROBLEMET

Trusler mot tryggheten vår

Trusler mot tryggheten vår

«Vår generasjon har større teknologiske, vitenskapelige og økonomiske ressurser enn noen andre noen gang har hatt ... Likevel er dette kanskje den første generasjonen som er i ferd med å drive verden til randen av et [politisk, økonomisk og miljømessig] sammenbrudd.» – The Global Risks Report 2018, Verdens økonomiske forum.

HVORFOR ER MANGE VELINFORMERTE MENNESKER BEKYMRET FOR VÅR EGEN OG JORDENS FRAMTID? TENK OVER BARE NOEN AV DE TRUSLENE VI STÅR OVERFOR.

  • DATAKRIMINALITET: «Vi ser at internett blir et farligere og farligere sted. Det er et fristed for pedofile, mobbere, nettroll og hackere», skriver avisen The Australian. «Identitetstyveri er en av de formene for kriminalitet som øker raskest ... Internett har blitt en kanal der en av menneskenes verste sider kan komme til uttrykk, nemlig tendensen til å være ondskapsfull og grusom.»

  • ØKONOMISK ULIKHET: Ifølge en nyere rapport fra organisasjonen Oxfam International har de 8 rikeste personene i verden like mye penger som de 3,6 milliarder fattigste i verden. I rapporten sto det: «Verdens økonomiske systemer kanaliserer penger til den rike eliten på bekostning av de fattigste i samfunnet, der flertallet er kvinner.» Noen frykter at den voksende ulikheten kan utløse sosial uro.

  • KONFLIKTER OG FORFØLGELSE: I en rapport for 2018 fra FNs høykommissær for flyktninger sto det: «Vi er nå vitne til de høyeste flyktningtallene i historien.» Mer enn 68 millioner mennesker har måttet forlate hjemmene sine, hovedsakelig på grunn av konflikter eller forfølgelse. I rapporten sto det også: «Omtrent annethvert sekund blir én person tvunget til å flykte.»

  • MILJØTRUSLER: «Det biologiske mangfoldet forsvinner i et tempo som minner om masseutryddelse», sto det i The Global Risks Report 2018. Rapporten sa også: «Forurensning av luften og havet har blitt en stadig større trussel mot menneskers helse.» I noen land synker dessuten tallet på insekter raskt, og fordi insekter bestøver planter, advarer forskere nå mot et potensielt «økologisk Harmageddon». Korallrevene er også i fare. Forskere anslår at cirka halvparten av verdens korallrev har dødd de siste 30 årene.

Er vi i stand til å gjøre de forandringene som trengs for å skape en tryggere verden? Noen mener at kunnskap og opplæring er en nøkkel til å lykkes. Men hva slags kunnskap og opplæring? De neste artiklene drøfter disse spørsmålene.