Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

For at en behandling skal være effektiv, må den ta tak i årsaken til problemet, ikke bare symptomene

 UTFORDRINGEN

Å gjøre noe med selve årsaken til problemet

Å gjøre noe med selve årsaken til problemet

Tror du at vi mennesker kan løse de mange problemene som tar fra oss muligheten til å oppleve fred og sikkerhet, og som truer vår framtid? For at en løsning skal være effektiv, må den ta tak i roten til problemene, ikke bare symptomene.

For å illustrere det: En som het Tom, ble syk og døde senere. Hvorfor døde han? «Da de første symptomene viste seg, var det ingen som prøvde å finne den underliggende årsaken», skrev den legen som behandlet Tom på sykehuset like før han døde. Det ser ut til at de som behandlet Tom til å begynne med, bare ga ham medisin for å dempe symptomene.

Er det slik menneskene prøver å løse problemene i verden også? For å bekjempe kriminalitet, for eksempel, vedtar myndighetene lover, installerer overvåkingsutstyr og ruster opp politistyrkene. Men selv om disse tiltakene til en viss grad er effektive, tar de ikke tak i den egentlige årsaken til problemene. Den måten folk handler på, er jo vanligvis et resultat av holdninger, tanker og ønsker.

Daniel, som bor i et land i Sør-Amerika som har økonomiske problemer, sier: «Vi hadde en gang et normalt liv. Vi var ikke redde for væpnede ran. Men nå finnes det ikke lenger en fredelig by eller landsby. De økonomiske problemene har avslørt hvordan mange egentlig er – de er grådige og mangler respekt for andres liv og eiendom.»

En mann som flyktet fra en konflikt i Midtøsten og senere begynte å studere Bibelen, sier: «Mange unge menn fra hjembyen min ble oppfordret av familien sin og det politisk-religiøse systemet til å gå ut i krigen og bli sett på som helter. De som kjempet på motsatt side, ble oppfordret til akkurat det samme! Alt dette fikk meg til å innse hvor tragisk det er å sette sin lit til menneskelige ledere.»

En gammel visdomsbok sier med rette:

  • «Tilbøyelighetene i menneskehjertet er onde helt fra barndommen av.» – 1. Mosebok 8:21.

  • «Hjertet er mer upålitelig enn noe annet, og det er desperat. Hvem kan kjenne det?» – Jeremia 17:9, fotnote.

  • «Fra hjertet kommer ... onde tanker, mord, utroskap, seksuell umoral, tyveri, falske anklager.» – Matteus 15:19.

Menneskene har ikke klart å finne en «medisin» mot de dårlige tendensene vi mennesker har. Disse tendensene ser faktisk ut til å bli verre, noe som viser seg i de truslene vi nevnte i den forrige artikkelen. (2. Timoteus 3:1–5) Og dette til tross for all den informasjonen vi har tilgang til i dag, og til tross for at kommunikasjonsmulighetene er bedre enn noen gang! Så hvorfor klarer vi ikke å gjøre verden fredelig og trygg? Er vi i det hele tatt i stand til å klare det? Prøver vi på noe som er umulig?

PRØVER VI Å GJØRE DET UMULIGE?

Selv om vi ved et mirakel skulle ha klart å «kurere» menneskenes negative tendenser, ville vi likevel ikke ha klart å gjøre verden til et trygt og sikkert sted for alle. Hvorfor ikke? Fordi vi mennesker har begrensninger.

 Den enkle sannhet er «at det ikke er opp til mennesket ... å styre sine skritt». (Jeremia 10:23) Vi ble altså ikke skapt for å styre oss selv. Og vi ble heller ikke skapt for å styre over andre mennesker, like lite som vi ble skapt for å leve under vann eller i verdensrommet!

Vi ble ikke skapt for å styre over andre mennesker, like lite som vi ble skapt for å leve under vann

Tenk over dette: Liker folk flest at andre skal fortelle dem hvordan de skal leve, eller hvilke moralnormer de skal følge? Liker folk å bli fortalt hva de skal mene om abort eller dødsstraff, eller hvordan de skal oppdra barna sine? Dette er bare noen av de temaene som splitter folk. Så selv om det kan være vanskelig å godta, er det Bibelen sier, riktig. Vi har ganske enkelt verken evne til eller rett til å styre over andre mennesker. Hvor kan vi så få hjelp?

Det mest logiske er at vi må vende oss til Skaperen. Han har tross alt skapt oss! Og i motsetning til det mange tror, har han ikke glemt oss. Hans omsorg for oss framgår tydelig av den visdommen vi finner i Bibelen. Når vi forstår denne unike boken, vil vi forstå våre egne begrensninger bedre. Og vi kan forstå hvorfor menneskenes historie er så tragisk. Vi kan forstå hvorfor «folk og regjeringer aldri har lært noe av historien eller har handlet etter prinsipper som man har kunnet utlede av den», slik en tysk filosof en gang skrev.

BIBELENS VISDOM BESKYTTER OSS!

En klok mann sa en gang at «visdommen ses tydelig på resultatene». (Lukas 7:35) Et eksempel på Bibelens visdom finner vi i Salme 146:3, hvor det står: «Sett ikke deres lit til mektige menn, til et menneske, som ikke kan frelse noen.» Dette kloke rådet kan beskytte oss mot falske forhåpninger og urealistiske forventninger. Kenneth, som bor i en by i Nord-Amerika hvor det er mye vold, sier: «Den ene politikeren etter den andre lover å gjøre ting bedre, men klarer det ikke. Deres mislykkede forsøk bekrefter at det Bibelen sier, er sant og klokt.»

Daniel, som er sitert tidligere, skriver: «For hver dag som går, blir jeg mer og mer overbevist om at menneskene ikke kan styre på en god måte ... Å ha penger i banken eller en god pensjonsordning er ingen garanti for en trygg framtid. Jeg har sett folk bli fryktelig skuffet.»

Men Bibelen gjør mye mer enn å beskytte oss mot urealistiske forventninger. Som vi skal se videre, gir den oss også håp.