VÅKN OPP! Nr. 1 2019 | Vil vi noen gang føle oss trygge?

Tenk over noen av de utfordringene vi står overfor. Hva skal til for å gjøre verden trygg?

Trusler mot tryggheten vår

Vi står overfor flere trusler mot vår trygghet enn noen gang før. Finnes det en løsning?

Å gjøre noe med selve årsaken til problemet

Mange av de problemene menneskeheten står overfor, er et resultat av vår egen ufullkommenhet. Hvor kan vi få hjelp?

Opplæring i moralske verdier

Opplæring i hva som er rett og galt, er nødvendig for å oppnå virkelig fred og sikkerhet.

Historiene til Ricardo og Andres

Ricardo og Andres forstyrret tidligere freden til sine medmennesker, men nå fremmer de fred. Les om hvordan Bibelen forandret deres liv.

Under Guds rikes styre skal det «være fred overalt»

Guds rike skal sørge for at det blir fred og harmoni over hele jorden.

Har du lurt på dette?

Hvor kan du finne svar på dine spørsmål om Bibelen?