Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Kjærlighet

Kjærlighet

MENNESKER HAR STORT BEHOV FOR KJÆRLIGHET. I både ekteskap, familier og vennskap er det behov for kjærlighet for at partene skal trives. Derfor sier det seg selv at kjærlighet er helt nødvendig for god mental helse og lykke. Men hva mener vi med ordet «kjærlighet»?

Den kjærligheten det snakkes om her, er ikke romantisk kjærlighet, selv om den typen kjærlighet også er viktig. Det er en høyere form for kjærlighet, en kjærlighet som får en person til å vise oppriktig omtanke for andre og sette andres interesser foran sine egne. Det er en kjærlighet som blir styrt av bibelske prinsipper, men som på ingen måte mangler varme og følelse.

En vakker beskrivelse av denne kjærligheten lyder: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. Kjærligheten er ikke skinnsyk, den skryter ikke, blir ikke oppblåst, oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser, blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Den tåler alt, ... håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort.» – 1. Korinter 13:4–8.

En slik kjærlighet «faller aldri bort» – den vil alltid eksistere. Den kan faktisk vokse seg sterkere over tid. Og fordi den er langmodig, eller tålmodig, og dessuten vennlig og tilgivende, er den «et fullkomment enhetens bånd». (Kolosserne 3:14) Når den kjærligheten som knytter mennesker sammen, er slik, blir forholdet deres både trygt og lykkelig, til tross for at de har sine feil og mangler. Tenk for eksempel på ekteskapet.

 FORENT MED «ET FULLKOMMENT ENHETENS BÅND»

Jesus Kristus lærte mennesker viktige prinsipper i forbindelse med ekteskapet. Han sa for eksempel: «Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød ... det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» (Matteus 19:5, 6) Her kommer det fram minst to viktige prinsipper.

«DE TO SKAL VÆRE ETT KJØD.» Ekteskapet er det mest fortrolige forholdet mellom to mennesker, og kjærlighet kan beskytte det mot utroskap – det at en av dem blir «ett kjød» med en annen enn ektefellen. (1. Korinter 6:16; Hebreerne 13:4) Utroskap knuser tillit og kan ødelegge ekteskapet. Og hvis det er barn inne i bildet, kan skadene bli enda større. Barna kan føle seg uelsket eller utrygge eller til og med bli bitre.

«DET SOM GUD HAR FORENT.» Ekteskapet er en hellig ordning. Par som har et slikt syn på ekteskapet, gjør det de kan for å styrke forholdet. Når det oppstår vanskeligheter, ser de ikke etter en mulighet til å bryte ut av ekteskapet. Den kjærligheten de har til hverandre, er sterk og robust. En slik kjærlighet «tåler alt» – den hjelper dem til å jobbe seg gjennom problemene for å bevare freden og harmonien i ekteskapet.

Det at foreldre viser hverandre selvoppofrende kjærlighet, er veldig verdifullt for barna i familien. En jente som heter Jessica, sier: «Foreldrene mine behandler hverandre virkelig med kjærlighet og respekt. Når jeg ser at mamma har respekt for pappa, særlig i forbindelse med oss barna, gir det meg lyst til å bli akkurat som henne.»

Kjærlighet er Guds fremste egenskap. Bibelen sier faktisk: «Gud er kjærlighet.» (1. Johannes 4:8) Derfor kommer det ikke som noen overraskelse at han blir kalt ‘den lykkelige Gud’. (1. Timoteus 1:11) Også vi vil være lykkelige når vi gjør det vi kan for å etterligne vår Skapers egenskaper – spesielt hans kjærlighet. I Efeserne 5:1, 2 står det: «Bli ... etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett å vandre i kjærlighet.»