Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Fysisk helse og mental styrke

Fysisk helse og mental styrke

KRONISKE HELSEPLAGER ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE KAN HA STOR INNVIRKNING PÅ EN PERSONS LIV. En som heter Ulf, og som en gang levde et aktivt liv, ble lam. Han sier: «Jeg ble veldig deprimert. Jeg følte at styrken, livsgnisten og pågangsmotet forsvant litt etter litt ... Jeg var helt knust.»

Det Ulf erfarte, minner oss om at ingen har fullstendig kontroll over helsen. Likevel finnes det noen fornuftige grep vi kan ta for å redusere risikoen for å få dårlig helse. Men hva om vi likevel skulle oppleve at helsen blir dårligere? Er vi da dømt til et ulykkelig liv? Som vi skal se, er vi ikke det. Men først skal vi se på noen prinsipper som kan bidra til god helse.

VÆR ‘MÅTEHOLDEN I DINE VANER’. (1. Timoteus 3:2, 11) Det å ha for vane å spise eller drikke for mye er ikke bra for helsen – og heller ikke for økonomien! «Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin, blant dem som fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattig.» – Ordspråkene 23:20, 21.

IKKE FORURENS KROPPEN DIN. «La oss rense oss for enhver besmittelse av kjød og ånd.» (2. Korinter 7:1) Når man bruker tobakk eller misbruker alkohol eller narkotika, forurenser man kroppen. Det amerikanske senter for sykdomskontroll og forebyggende helsearbeid sier at røyking «fører til sykdommer og nedsatt funksjon og skader så godt som alle organer i kroppen».

SE PÅ KROPPEN OG LIVET SOM VERDIFULLE GAVER. «Ved [Gud] har vi liv og beveger oss og er til.» (Apostlenes gjerninger 17:28) Når vi forstår dette, vil vi la være å utsette oss for unødvendig risiko, enten det er på jobben, i trafikken eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Et øyeblikks adrenalinkick er ikke verdt et liv i rullestol!

TA KONTROLL OVER NEGATIVE FØLELSER. Kropp og sinn henger nøye sammen. Så prøv å unngå unødige bekymringer, ukontrollert sinne, misunnelse og andre skadelige følelser. Salme 37:8 sier: «Avstå fra vrede og la voldsom harme fare.» Og i Matteus 6:34 står det: «Vær ... aldri bekymret for morgendagen, for morgendagen vil ha sine egne bekymringer.»

PRØV Å TENKE POSITIVT. Ordspråkene 14:30 sier: «Et fredfylt hjerte gir legemet liv.» (Norsk Bibel 88/07) Og i Ordspråkene 17:22 står det: «Et hjerte som gleder seg, er god medisin.» Dette bekreftes av vitenskapen. Dr. Derek Cox, en leder i helsevesenet i Skottland, sier: «Hvis du er lykkelig, er det sannsynlig at du i framtiden får færre problemer med fysisk sykdom enn dem som er ulykkelige.»

BYGG OPP MENTAL STYRKE. I likhet med Ulf, som ble nevnt tidligere, kan det være at vi ikke har noe annet valg enn å måtte leve med en vedvarende utfordring. Likevel kan vi velge hvordan vi skal reagere. Noen blir helt overmannet av motløshet, noe som kanskje gjør tingene enda verre. Ordspråkene 24:10 sier: «Har du vist deg motløs på trengselens dag? Din kraft vil være begrenset.»

Andre klarer å takle situasjonen, selv om de kanskje først har kjent på følelser som fortvilelse og håpløshet. De tilpasser seg og gjør det beste ut av situasjonen. Det var det Ulf gjorde. Han sier at han ba mye til Gud og tenkte mye på det positive budskapet i Bibelen, og at det hjalp ham til å «begynne å se muligheter istedenfor hindringer». Han lærte dessuten mye om det å vise medfølelse og empati, slik mange gjør i vanskelige situasjoner. Det gjorde at han fikk lyst til å dele Bibelens trøstende budskap med andre.

En annen som har gjennomgått mye vondt, er Steve. Da han var 15 år, ble han lam fra halsen og ned som følge av en ulykke. Da han var blitt 18, hadde han imidlertid fått tilbake noe av styrken i armene sine. Men så begynte han på universitetet, der livet hans raskt ble preget av narkotika, alkohol og umoral. Han så ikke noe lys i enden av tunnelen – ikke før han begynte å studere Bibelen. Det ga ham et nytt syn på livet og hjalp ham til å overvinne de dårlige vanene sine. «Den tomheten jeg hadde følt så lenge, forsvant», sier han. «Nå er livet mitt fylt av fred, glede og tilfredshet.»

Det Ulf og Steve sier, kan minne oss om det som står i Salme 19:7, 8: «Jehovas lov er fullkommen, den gir sjelen ny styrke. ... Jehovas befalinger er rette, de får hjertet til å fryde seg; Jehovas bud er rent, det får øynene til å stråle.»