Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Evnen til å tilgi

Evnen til å tilgi

«JEG VOKSTE OPP I EN FAMILIE DER DET VAR VANLIG Å ROPE OG SI SÅRENDE TING», sier en kvinne som heter Patricia. «Jeg lærte ikke å tilgi. Selv etter at jeg ble voksen, kunne det noen hadde sagt, kverne rundt i hodet mitt i dagevis, og det gikk ut over nattesøvnen.» Et liv fylt av sinne og bitterhet er ikke et lykkelig liv og er heller ikke bra for helsen. Studier viser faktisk at de som ikke tilgir, har lettere for å ...

 • la sinne eller bitterhet ødelegge forholdet til andre, noe som kan føre til isolasjon og ensomhet

 • bli fornærmet, bekymret og til og med deprimert

 • bli så opphengt i noe galt som har skjedd, at de ikke klarer å glede seg over livet

 • føle at de ikke klarer å leve opp til det de vet at de burde gjøre

 • oppleve økt stress og større risiko for å pådra seg helseproblemer, deriblant høyt blodtrykk, hjertesykdommer og smertetilstander, for eksempel revmatisme og hodepine *

HVA VIL DET SI Å TILGI? Å tilgi vil si å slutte å være sint eller bitter på noen og slutte å ønske å ta hevn på grunn av noe en annen har gjort. Det betyr ikke at man bagatelliserer eller ser gjennom fingrene med det gale som er gjort, eller at man later som om det aldri har skjedd. Nei, det å tilgi innebærer en gjennomtenkt personlig avgjørelse om å gå inn for å bevare freden og bygge opp og ta vare på et godt forhold til den andre.

Når man tilgir, viser man også at man har forståelse. En som tilgir andre, forstår at vi alle gjør feil, eller synder, både i ord og i handling. (Romerne 3:23) I tråd med dette sier Bibelen: «Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen.» – Kolosserne 3:13.

Det er derfor logisk at det å tilgi er en viktig side ved kjærlighet, som er «et fullkomment enhetens bånd». (Kolosserne 3:14) Ifølge Mayoklinikkens nettsider fører det at man tilgir, til ...

 •   at man viser en som har fornærmet en, empati, forståelse og medfølelse, og at man dermed får et bedre forhold til ham eller henne

 • at man får det bedre mentalt og åndelig

 • at man blir mindre bekymret, stresset og fiendtlig innstilt

 • at man får færre symptomer på depresjon

TILGI DEG SELV. Bladet Disability & Rehabilitation sier at det å tilgi seg selv ser ut til å være «det som er vanskeligst», men likevel «det som er viktigst» å gjøre for helsen – både den mentale og den fysiske. Hva kan hjelpe deg til å tilgi deg selv?

 • Ikke forvent det perfekte av deg selv. Vær realistisk og godta at du – som alle andre – gjør feil. – Forkynneren 7:20

 • Lær av de feilene du gjør, slik at det blir mindre sannsynlig at du gjentar dem

 • Vær tålmodig med deg selv. Noen personlighetstrekk og uvaner forsvinner ikke over natten. – Efeserne 4:23, 24

 • Vær sammen med venner som er oppmuntrende, positive og vennlige, men som også er ærlige mot deg. – Ordspråkene 13:20

 • Hvis du sårer noen, så innrøm det og vær rask til å si unnskyld. Når du løser konflikter, får du indre fred. – Matteus 5:23, 24

BIBELENS PRINSIPPER HJELPER VIRKELIG!

Etter at Patricia, som er sitert innledningsvis, begynte å studere Bibelen, lærte hun å tilgi. «Jeg føler meg frigjort fra den bitterheten som forgiftet livet mitt», skriver hun. «Jeg plages ikke lenger selv, og jeg plager heller ikke andre. Bibelens prinsipper viser at Gud elsker oss og vil oss det beste.»

En mann som heter Ron, fant indre fred ved å følge Bibelens prinsipper. Han sier: «Jeg forsto at jeg ikke kunne styre andres tanker og handlinger. Men jeg kunne styre mine egne. Hvis jeg ville oppnå fred, måtte jeg gi slipp på bitterheten. Jeg begynte å se på fred og bitterhet som to motpoler. Det er helt umulig å forene de to følelsene.»

^ avsn. 8 Kilder: Tidsskriftet Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology og nettstedene til Mayo Clinic og Johns Hopkins Medicine.