Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HJELP FOR FAMILIEN | FORELDREROLLEN

Hvordan rose barn

Hvordan rose barn

UTFORDRINGEN

Noen sier at det er umulig å rose barna sine for mye. Andre mener at man skjemmer bort barna hvis man roser dem for mye, og at de blir innbilske og kravstore.

I tillegg til å tenke over hvor mye du roser barna dine, må du tenke over hva slags ros du gir dem. Hva slags ros er bra for barna? Og hva slags ros kan være uheldig? Hvordan kan du rose på best mulig måte?

HVA DU BØR VITE

Ros har mange sider. Tenk over dette:

For mye ros kan være skadelig. Noen foreldre pøser på med ufortjent ros fordi de vil at barna skal få bedre selvtillit. Men barn «er smarte nok til å gjennomskue overdrivelsene og skjønne at du egentlig ikke mener det du sier», advarer forfatteren David Walsh. «De vet at de ikke fortjente [rosen], og kommer kanskje fram til at de ikke kan stole på deg.» *

Å rose evner. Sett at datteren din har talent for tegning. Du har selvfølgelig lyst til å rose henne for å motivere henne til å utvikle evnene sine enda mer. Men her kan man gå i en felle. Ros som bare fokuserer på et talent, kan få barnet ditt til å tenke at de eneste ferdighetene det er verdt å jobbe med, er de som faller naturlig for det. Kanskje datteren din til og med unngår å prøve nye ting fordi hun er redd for at hun ikke skal få det til. Hun tenker: «Hvis jeg må jobbe for å klare det, er det kanskje ikke min greie – så hvorfor prøve?»

Å rose innsats. Barn som blir rost for sin gode innsats og for utholdenhet, ikke bare for evner de har, lærer en viktig sannhet – at det å bli flink krever tålmodighet og  arbeid. Det fører til at «de gjør den innsatsen som trengs for å oppnå det ønskede resultatet», sier boken Letting Go With Love and Confidence. «Selv når de ikke får det til, tenker de ikke at de er mislykket, men at de holder på å lære.»

HVA DU KAN GJØRE

Gi ros for innsats, ikke bare for evner. Det å si til barnet: «Så fin tegning – den må du ha jobbet mye med!», kan gjøre mer nytte enn å si: «Så fin tegning – du er et naturtalent!» Begge uttalelsene er jo ros, men den andre kan faktisk antyde at barnet bare kommer til å bli flink til det han eller hun har et medfødt talent for.

Når du gir ros for innsats, lærer du barnet at man kan bli flinkere ved å øve. Da kommer barnet ditt kanskje til å føle seg tryggere på å prøve seg på nye ting. – Bibelsk prinsipp: Ordspråkene 14:23.

Hjelp barnet ditt til å tåle å gjøre feil. Også de som er flinke, gjør feil, kanskje til og med mange ganger. (Ordspråkene 24:16) Men etter hvert feiltrinn henter de seg inn igjen, lærer av erfaringen og går videre. Hvordan kan du hjelpe barnet ditt til å få en slik positiv innstilling?

Fokuser på innsats. Sett for eksempel at du sier til datteren din: «Du er et naturtalent i matte», men så gjør hun det dårlig på en matteprøve. Da tenker hun kanskje at hun har mistet grepet, så hun kan likså godt gi opp.

Hvis du heller fokuserer på innsats, gjør det at hun blir mer robust. Da hjelper du henne til å forstå at en nedtur ikke er en katastrofe. Så istedenfor å gi opp vil hun kanskje prøve en annen framgangsmåte eller rett og slett anstrenge seg mer. – Bibelsk prinsipp: Jakob 3:2.

Gi konstruktiv kritikk. Det at du gir konstruktiv kritikk på riktig måte, tar ikke motet fra barnet – det hjelper det. Og hvis du ofte gir oppriktig ros, vil barnet ditt sannsynligvis også ta godt imot det du sier om hvordan ting kan gjøres bedre. Da kommer både barnet og du til å glede dere over nye ting barnet får til. – Bibelsk prinsipp: Ordspråkene 13:4.

^ avsn. 8 Fra boken No: Why Kids – of All Ages – Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.