Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 INTERVJU | DR. GENE HWANG

En matematiker forteller om sin tro

En matematiker forteller om sin tro

Dr. Gene Hwang, født i 1950 i Tainan på Taiwan, er professor emeritus i matematikk ved National Chung Cheng universitet på Taiwan. Han er også professor emeritus ved Cornell universitet i USA, hvor han forsket på statistikk og sannsynlighetsregning og underviste i disse fagene. I en årrekke var han en av de autoritetene på statistikk som hadde flest publiserte artikler. Statistikk er et felt han fortsatt er engasjert i. Som ung trodde han at livet var blitt til som følge av evolusjon, men senere forandret han oppfatning. Våkn opp! har intervjuet ham om arbeidet hans og hans religiøse tro.

Hva lærte du som ung?

På skolen lærte jeg om evolusjonsteorien, men det var ingen som forklarte hvordan selve livet begynte. Da foreldrene mine ble taoister, pleide jeg å høre på de religiøse lærerne deres og stille dem mange spørsmål. Men det var få av svarene jeg var tilfreds med.

Hvorfor ble du matematiker?

På grunnskolen ble jeg fascinert av matematikk. Og det var jeg fortsatt da jeg begynte på universitetet, hvor jeg spesielt likte å studere matematikk og sannsynlighetsregning. Jeg synes at et konsist matematisk bevis kan være både vakkert og elegant.

Hvordan ble du interessert i Bibelen?

I 1978 begynte min kone, Jinghuei, å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner, og noen ganger var jeg med på drøftelsene. På det tidspunktet bodde vi i USA. Jinghuei hadde nettopp tatt doktorgraden i fysikk. Og jeg studerte statistikk ved Purdue universitet i Indiana.

Hva syntes du om Bibelen?

Det den sa om hvordan jorden ble forberedt med tanke på at det skulle bo mennesker her, gjorde inntrykk på meg. Det som var skrevet om de seks skapelsesperiodene i 1. Mosebok – riktignok i et enkelt språk – så ut til å stemme med  kjensgjerningene, i motsetning til gamle mytologiske forestillinger. * Men i mange år trodde jeg likevel ikke på en Skaper.

Hvorfor var det så vanskelig for deg?

For å tro på en Skaper måtte jeg forkaste det jeg hadde trodd på som barn

Det hadde med følelsene mine å gjøre. For å tro på en Skaper måtte jeg forkaste det jeg hadde trodd på som barn, for tradisjonell taoisme lærer ikke at det finnes en personlig Gud, eller en Skaper.

Men senere forandret du syn. Hva kom det av?

Jo mer jeg tenkte på livets opprinnelse, jo mer overbevist ble jeg om at den første livsformen må ha vært veldig komplisert. Den må for eksempel ha vært i stand til å reprodusere seg selv, noe som ville kreve genetisk informasjon og en mekanisme som gjorde det mulig å kopiere den informasjonen nøyaktig. Og selv den enkleste levende celle trenger molekylære maskiner for å bygge alle delene i en ny celle, foruten muligheten til å utnytte og styre energi. Hvordan kunne et slikt komplisert maskineri bli satt sammen helt tilfeldig av livløst stoff? Som matematiker kunne jeg ikke gå med på at det kunne ha skjedd. Det ville være å vente for mye av tilfeldige prosesser.

Hva var det som fikk deg til å undersøke nærmere hva Jehovas vitner tror?

Jeg hadde studert sammen med Jehovas vitner i kortere og lengre perioder. Så, da jeg besøkte Taiwan i 1995, ble jeg syk og trengte hjelp. Min kone, som var i USA, kontaktet Jehovas vitner på Taiwan. De fant meg, sliten og medtatt, utenfor et sykehus hvor det ikke fantes ledige senger. En av dem tok meg med til et hotell for at jeg skulle få hvile. Han kom stadig innom for å se hvordan det gikk, og så tok han meg med til en klinikk hvor jeg fikk behandling.

Jeg ble rørt over den oppriktige omsorgen, og jeg tenkte på hvor hyggelige Jehovas vitner hadde vært mot familien min mange andre ganger. Jeg innså at det var troen deres som gjorde dem annerledes. Så jeg begynte å studere Bibelen sammen med dem igjen. Året etter ble jeg døpt.

Er det noen konflikt mellom troen din og yrket ditt?

Nei, ikke i det hele tatt. De siste årene har jeg bidratt med matematisk støtte til forskere som studerer genetikk. Den genetiske forskningen gir innsikt i livets mekanismer – en innsikt som fyller meg med ærefrykt for Skaperens visdom.

Kan du nevne et eksempel på den visdommen?

Tenk på organismenes reproduksjon. Noen organismer, som amøber, har ikke hann og hunn. Disse encellete mikrobene kopierer ganske enkelt sin genetiske informasjon og deler seg – en prosess som kalles ukjønnet formering. Men de fleste dyr og planter har kjønnet formering, det vil si at de kombinerer genetisk informasjon fra en hann og en hunn. Og hva er det som er så spesielt ved det?

Hvorfor skulle et system for formering som går ut på at én organisme ganske enkelt deler seg i to – noe som har fungert utmerket i aldri så lang tid – utvikle seg til et system hvor to ting slutter seg sammen for å danne én? De mekanismene som må til for å ta halvparten av den genetiske informasjonen fra hannen og halvparten fra hunnen og så kombinere dette, er enormt kompliserte og utgjør et stort problem for evolusjonsbiologer. Slik jeg ser det, er kjønnet formering et utvetydig bevis for at det finnes en intelligent Gud.

^ avsn. 11 Mer informasjon om skapelsesperiodene finnes i brosjyren Ble livet skapt?, utgitt av Jehovas vitner. Den er også tilgjengelig på nettstedet jw.org.