Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Det er blitt trykt mange millioner eksemplarer av brosjyren «Lær deg å lese og skrive» (foreligger ikke på norsk) på over 100 språk

Bibelsk undervisning som lærer folk å lese og skrive

Bibelsk undervisning som lærer folk å lese og skrive

«Det å kunne lese og skrive er en menneskerett. Det styrker enkeltpersoner og bidrar til sosial og menneskelig utvikling.» – UNESCO. *

RAPPORTER tyder på at det på verdensbasis er over 700 millioner mennesker fra 15 år og oppover som ikke kan lese og skrive. Det er derfor en hel verden av kunnskap de ikke har mulighet til å utforske, blant annet den verdifulle moralske og åndelige veiledningen i Bibelen, som er «skrevet til vår opplæring». (Romerne 15:4) Jehovas vitner i mange land lærer derfor folk å lese og skrive i tillegg til å lære dem om Bibelen – uten at det koster noe. Har dette gitt gode resultater?

Ta for eksempel Jehovas vitners arbeid i Mexico, der de fleste snakker spansk. Siden 1946 har vitnene lært flere enn 152 000 å lese og skrive, og mange av disse har senere undervist andre igjen. Vitnene har mottatt mange anerkjennende brev fra myndighetene  på grunn av dette arbeidet. I ett brev stod det: «Undervisningsdepartementet ønsker å gratulere dere og takke for samarbeidet i forbindelse med programmet for voksenopplæring.»

Både unge og eldre har hatt nytte av lese- og skriveopplæringen. Josefina, for eksempel, var 101 år da hun meldte seg på kurset, og etter 2 år hadde hun lært å lese og skrive!

Selv om det er spansk som er hovedspråket i Mexico, holdes det også lese- og skrivekurs på andre språk. I 2013 lærte folk fra åtte forskjellige etniske grupper å lese og skrive på sitt eget morsmål ved hjelp av dette undervisningsprogrammet.

Det er virkelig verdifullt å kunne lese og skrive, for det åpner for et hav av kunnskap. Men framfor alt setter det alle slags mennesker i stand til å lese Bibelen – en bok som er inspirert av Gud, og som kan frigjøre dem fra undertrykkende overtro, falske religiøse oppfatninger og skadelig oppførsel. – Johannes 8:32.

^ avsn. 2 FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.