Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STÅR DET EN DESIGNER BAK?

En blekkspruts lysorgan

En blekkspruts lysorgan

BLEKKSPRUTEN Euprymna scolopes utenfor Hawaii jager om natten og lager sitt eget lys – ikke for å bli sett, men for å gjøre seg usynlig – for å gå i ett med lyset fra månen og stjernene. Forklaringen ligger i at blekkspruten samarbeider med selvlysende bakterier. Dette partnerskapet byr kanskje også på hemmeligheter som vi kan ha nytte av når det gjelder vår helse.

Tenk over dette: Blekkspruten Euprymna scolopes holder til i det klare vannet utenfor Hawaii. Lyset fra månen og stjernene ville normalt gjøre at rovdyr dypere nede i vannet tydelig kunne se silhuetten av blekkspruten. Men denne blekkspruten sender ut et lys fra undersiden av kroppen som ligner nattelyset både i styrke og bølgelengde. Resultatet? Ingen silhuett og ingen skygge. Blekksprutens geniale hemmelighet er dens lysorgan, hvor selvlysende bakterier holder til og produserer det lyset som skal til for å kamuflere verten.

Det er mulig at bakteriene også er med på å regulere blekksprutens søvnmønster. Dette interesserer forskerne, for Euprymna scolopes er kanskje ikke den eneste skapningen hvor det er en forbindelse mellom bakterier og døgnrytmer. Hos pattedyr, for eksempel, kan det være at bakterier som har med fordøyelsen å gjøre, også kan settes i forbindelse med døgnrytmer. Døgnrytmeforstyrrelser har vært knyttet til depresjon, diabetes, fedme og søvnproblemer. Ved å studere dette samarbeidet mellom blekksprut og bakterier håper man å kunne få større innsikt i menneskers helse.

Hva mener du? Er lysorganet til blekkspruten Euprymna scolopes blitt til ved evolusjon? Eller står det en Designer bak?