Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Vold

Vold

Historien er full av vold. Kommer det alltid til å være slik?

Hva er Guds syn på vold?

HVA FOLK SIER

Mange, også religiøse mennesker, mener at det kan forsvares at man tyr til vold når man blir provosert. Og millioner synes medievold er god underholdning.

HVA BIBELEN SIER

Like ved byen Mosul i Nord-Irak ligger ruinene av det som en gang var en stor by – Ninive, hovedstaden i det gamle assyriske verdensriket. Mens byen fortsatt var en blomstrende metropol, forutsa Gud at han skulle «gjøre Ninive til en ødslig ødemark». (Sefanja 2:13) «Jeg vil gjøre deg foraktelig; og jeg vil stille deg til skue», sa Gud. Hvorfor? Ninive var «blodsutgytelsens by». (Nahum 1:1; 3:1, 6) Og «Jehova avskyr en mann som utgyter blod», står det i Salme 5:6. Ruinene etter Ninive er et vitnesbyrd om at Gud gjorde som han hadde sagt.

Opphavsmannen til vold er Guds og menneskenes erkefiende, Satan Djevelen, han som Jesus Kristus kalte «en manndraper». (Johannes 8:44) Og fordi «hele verden ligger i den ondes makt», gjenspeiler hans egenskaper seg i verdens holdninger til vold, deriblant begeistringen for vold i mediene. (1. Johannes 5:19) For å behage Gud må vi lære oss å hate vold og å elske det Gud elsker. * Kan vi klare det?

«[Gud] hater dem som elsker vold.» – Salme 11:5, NO 2011.

Kan voldelige mennesker forandre seg?

HVA FOLK SIER

Vold gjenspeiler bare den menneskelige natur, og den forandrer seg ikke.

HVA BIBELEN SIER

Avlegg «vrede, harme, ondskap, spottende tale og usømmelig snakk». Den sier også: «Legg av den gamle personlighet med dens gjerninger, og ikle dere den nye personlighet.» (Kolosserne 3:8–10) Krever Gud for mye av oss? Nei. Folk kan forandre seg. * Hvordan?

Det første skrittet er å tilegne seg nøyaktig kunnskap om Gud. (Kolosserne 3:10) Når en som har et mottagelig hjerte,  lærer om vår Skapers tiltalende egenskaper og normer, får han kjærlighet til Gud og ønsker å gjøre hans vilje. – 1. Johannes 5:3.

Det andre skrittet gjelder vårt valg av venner. «Vær ikke venn med en som lett gir etter for vrede; og hos en mann som får raserianfall, skal du ikke gå inn, for at du ikke skal bli fortrolig med hans stier og sette en snare for din sjel.» – Ordspråkene 22:24, 25.

Det tredje skrittet har med innsikt å gjøre. Vi må forstå hva dragning mot vold egentlig er – en alvorlig svakhet som gjenspeiler mangel på selvkontroll. De fredelige, derimot, har indre styrke. «Den som er sen til vrede, er bedre enn en veldig mann», sier Ordspråkene 16:32.

«Jag etter fred med alle.» – Hebreerne 12:14.

Vil det noen gang bli slutt på vold?

HVA FOLK SIER

Det har alltid vært vold, og det kommer det alltid til å være.

HVA BIBELEN SIER

«Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer . . . Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» (Salme 37:10, 11) Ja, for å frelse de ydmyke og fredelige skal Gud gjøre det samme med dem som elsker vold, som han gjorde med det gamle Ninive. Deretter kommer vold aldri mer til å forstyrre freden på jorden! – Salme 72:7.

«De som har et mildt sinn, . . . skal arve jorden.» – Matteus 5:5

Vi må derfor søke Guds anerkjennelse ved å gå inn for å være fredelige. Bibelen sier: «Jehova . . . er tålmodig med dere, ettersom han ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort, men at alle skal nå fram til anger.» – 2. Peter 3:9.

«De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver.» – Jesaja 2:4.

^ avsn. 7 Gud tillot at det gamle Israel kriget for å forsvare området sitt. (2. Krønikebok 20:15, 17) Men situasjonen forandret seg da Gud opphevet pakten med Israel og opprettet den kristne menighet, som ikke har noen grenser.

^ avsn. 11 Du kan lese om mennesker som har forandret seg, i artikkelserien «Bibelen forandrer folks liv» i Vakttårnet.