Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Dyr

Dyr

Dyrene angår oss alle – direkte eller indirekte. Har vi noe ansvar når det gjelder den måten vi behandler dem på?

Hvordan bør vi behandle dyr?

HVA FOLK SIER

Noen mener at vi kan behandle dyrene akkurat som vi vil. Andre mener at vi bør behandle dyrene omtrent som vi behandler mennesker.

  • En fremtredende forkjemper for dyrs rettigheter mener at dyr bør ha en «grunnleggende rett til ikke å bli behandlet utelukkende som ressurser eller handelsvarer». Han legger til: «Vi må slutte å behandle ikke-menneskelige dyr som vår eiendom.»

  • I det som mange ser på som et ekstremt tilfelle, testamenterte dollarmilliardæren Leona Helmsley tolv millioner dollar til hunden sin og skrev i testamentet at den skulle gravlegges ved siden av henne.

Noe å tenke over: Hvordan mener du at dyr bør behandles?

HVA BIBELEN SIER

Livets Skaper, Jehova Gud, sa til menneskene at de skulle «rå over havets fisk og himlenes flygende skapninger og hver levende skapning som beveger seg på jorden». (1. Mosebok 1:28) Det er derfor rimelig å trekke den slutning at Guds syn er at menneskene står over dyrene.

Dette blir underbygd av det som står rett foran det skriftstedet som er sitert tidligere. Bibelen sier at «Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem». – 1. Mosebok 1:27.

Siden mennesket ble skapt «i Guds bilde», er vi unike fordi vi kan gjenspeile Guds egenskaper, for eksempel visdom, rettferdighet og kjærlighet. Menneskene har også en medfødt sans for moral og åndelighet. Men dyrene har ikke slike egenskaper, for de ble ikke skapt «i Guds bilde». Dyrene er menneskene underlegne, og det er ikke meningen at de skal behandles på samme måte som dem.

Betyr det at mennesker har rett til å behandle dyr dårlig? Nei.

«Seks dager skal du gjøre ditt arbeid; men på den sjuende dagen skal du avstå fra det, så din okse og ditt esel kan hvile.» – 2. Mosebok 23:12.

 Er det galt å drepe dyr?

HVA FOLK SIER

Noen jegere og fiskere dreper dyr for sportens og spenningens skyld. Andre sier seg enige med den russiske forfatteren Lev Tolstoj, som skrev at det å drepe og spise dyr er «rett og slett umoralsk».

HVA BIBELEN SIER

Gud tillater at mennesker dreper dyr for å beskytte seg eller for å skaffe seg klær. (2. Mosebok 21:28; Markus 1:6) Bibelen sier også at mennesker kan drepe dyr for å få mat. «Hvert dyr som beveger seg og lever, kan tjene til føde for dere», står det i 1. Mosebok 9:3. Jesus hjalp disiplene sine med å fange fisk som de senere spiste. – Johannes 21:4–13.

Ikke desto mindre sier Bibelen om Gud at «den som elsker vold, ham hater Hans sjel». (Salme 11:5) Så det sier seg selv at Gud ikke vil at vi skal skade eller drepe dyr bare for sportens eller spenningens skyld.

Bibelen viser at Gud setter dyrs liv høyt.

  • I Bibelens skapelsesberetning står det: «Gud gikk i gang med å danne jordens ville dyr etter deres slag, og husdyrene etter deres slag og hvert dyr som beveger seg på jorden, etter dets slag. Og Gud så at det var godt.» – 1. Mosebok 1:25.

  • Bibelen sier om Jehova: «Han gir dyrene deres føde.» (Salme 147:9) Han skapte et økosystem som sørger for at dyrene har steder hvor de kan søke ly, og mer enn nok mat.

  • Kong David i Israel sa i en bønn: «Herre, Du bevarer mennesker og dyr.» (Salme 36:7, Bibelen – Guds Ord 2007) Under den verdensomfattende flommen på Noahs tid bevarte Jehova åtte mennesker og alle slags dyr, mens de onde menneskene ble tilintetgjort. – 1. Mosebok 6:19.

Det er tydelig at Jehova bryr seg om dyrene, som han har skapt, og han venter at menneskene skal behandle dem med respekt.

‘Den rettferdige har omsorg for sitt husdyr.’ – Ordspråkene 12:10.