Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LAND OG FOLK

Et besøk i Honduras

Et besøk i Honduras

HONDURAS betyr «dybder» på spansk, et ord Christofer Columbus kan ha brukt da han beskrev farvannet utenfor landets atlanterhavskyst. Noen sier at det var slik Honduras fikk navnet sitt.

Honduranerne legger stor vekt på lojalitet og samarbeid i familien. Store avgjørelser, for eksempel når det gjelder økonomi eller barnas utdannelse, blir ofte tatt av mann og kone i fellesskap.

De fleste honduranere er mestiser, en blanding av europeere og indianere. Det finnes fortsatt noen indianergrupper, for eksempel chortíene. Andre folkegrupper, som garifunaene, sporer sine røtter tilbake til andre steder.

En garifuna spiller på en tradisjonell tromme

Garifunaene er etterkommere av afrikanere og karibindianere som holdt til på øya Saint Vincent. Omkring 1797 kom garifunaene til Islas de la Bahía  (Bahíaøyene). Senere slo de seg ned langs den karibiske kysten i Mellom-Amerika. Derfra spredte de seg etter hvert til andre steder i Mellom- og Nord-Amerika.

Garifunaene liker å danse livlige danser til rytmen av trommer. Andre viktige sider ved deres kultur er fargerike tradisjonelle klær, historiefortelling og mat som ereba (et stort, tynt brød som er laget av kassavarot).

Jehovas vitner har omkring 400 menigheter i Honduras. Møtene holdes på spansk, engelsk, garifuna, honduransk tegnspråk, mandarin-kinesisk og miskito.

Ereba, et stort, tynt brød som er laget av kassavarot