Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 GLIMT FRA GAMMEL TID

Dekreter som delte verden

Dekreter som delte verden

ETTER at Christofer Columbus hadde kommet tilbake fra sin første reise til Amerika i 1493, var den spanske og den portugisiske kongen uenige om hvem som skulle kontrollere koloniseringen av de nyoppdagede områdene og handelen med dem. Spania vendte seg til paven, Alexander VI, for at han skulle avgjøre tvisten.

KONGER OG PAVER DELER VERDEN

Spania, Portugal og pavene hadde allerede diskutert hvem som skulle eie nyoppdagede områder. I 1455 tilkjente pave Nikolaus V portugiserne eneretten til å utforske fastlandsområder og øyer langs den afrikanske atlanterhavskysten og å gjøre krav på alt det de fant der. I Alcáçovastraktaten, en avtale som ble inngått i 1479, overgav Alfons V av Portugal og hans sønn, prins Johan, herredømmet over Kanariøyene til Ferdinand og Isabella av Spania. Til gjengjeld anerkjente Spania portugisernes handelsmonopol i Afrika og deres herredømme over Asorene, Kapp Verde-øyene og Madeira. To år senere stadfestet pave Sixtus IV denne avtalen og spesifiserte at eventuelle nye oppdagelser sør og øst for Kanariøyene skulle tilhøre Portugal.

Men Johan, som nå var blitt Johan II av Portugal, hevdet at de områdene Columbus hadde oppdaget, tilhørte Portugal. Det ville de spanske monarkene ikke ha noe av, og de henvendte seg til den nye paven, Alexander VI, for å få rett til å kolonisere og kristne de områdene Columbus hadde oppdaget.

Med et pennestrøk delte pave Alexander VI verden

Som svar utstedte Alexander tre formelle dekreter, eller buller. I det første dekretet tilkjente han, «i Den Allmektige  Guds navn», Spania den hele og fulle eiendomsretten over de nye områdene for all framtid. I det andre dekretet ble det trukket en delelinje fra nord til sør omkring 560 kilometer vest for Kapp Verde-øyene. Alle områder som var oppdaget, eller kom til å bli oppdaget, vest for linjen, tilhørte Spania, sa Alexander. Med et pennestrøk delte paven verden! Det tredje dekretet utvidet tilsynelatende Spanias innflytelse så langt østover som til India. Dette gjorde naturligvis kong Johan II rasende. Portugiserne hadde nemlig nettopp rundet Afrikas sørspiss og utvidet sitt monopol til Indiahavet.

EN NY LINJE PÅ KARTET

Johan hadde nå fått nok av Alexander * og forhandlet direkte med Ferdinand og Isabella. «De spanske monarkene, som fryktet de hensynsløse portugiserne og hadde nok med å ta seg av Den nye verden, var mer enn villige til å prøve å komme fram til et rimelig kompromiss», skriver forfatteren William Bernstein. Så i 1494 ble Tordesillastraktaten undertegnet. Den fikk navn etter den spanske byen hvor avtalen ble inngått.

Tordesillastraktaten opprettholdt den delelinjen fra nord til sør som Alexander hadde trukket opp, men flyttet den 1480 kilometer lenger vest. Det så nå ut til at hele Afrika og Asia «tilhørte» Portugal, mens Den nye verden «tilhørte» Spania. Men det at linjen ble flyttet vestover, førte til at store deler av det ennå uoppdagede området som senere ble kjent som Brasil, ble lagt under Portugal.

De dekretene som gav Spania og Portugal myndighet til å ta i besittelse og forsvare nye områder, førte til store blodsutgytelser. Dekretene ignorerte ikke bare rettighetene til dem som bodde i områdene – noe som resulterte i at disse ble undertrykt og utnyttet – men var også opphav til århundrelange konflikter om makt og om havenes frihet.

^ avsn. 9 Flere opplysninger om denne beryktede og korrupte paven finnes i artikkelen «Alexander VI – en pave som Roma ikke glemmer» i Vakttårnet for 15. juni 2003, sidene 26–29.