Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA

Finnes det en Gud? Spiller det noen rolle?

Finnes det en Gud? Spiller det noen rolle?

Mange mener at det er umulig å finne svar på om Gud finnes. Andre mener at det ikke betyr noe for oss. Hervé, som har vokst opp i Frankrike, sier: «Jeg ser ikke på meg selv som ateist eller agnostiker, men jeg tror ikke på Gud. Jeg mener at den beste måten å leve på er å bruke sunn fornuft. Og det krever ikke at man tror på noen guddom.»

Andre føler det kanskje som John, som bor i USA. Han sier: «Jeg ble oppdratt av foreldre som ikke trodde på Gud. Som ung hadde jeg ingen formening om Gud finnes eller ikke. Men jeg lurte jo av og til på det.»

Har du noen gang lurt på om det finnes en Gud? Og hvis det gjør det, er det da en dypere mening med livet? Kanskje du har støtt på fakta som ikke passer med den oppfatning at det ikke finnes en Gud. Det kan være vitenskapelige opplysninger om den hårfine balansen i naturen som gjør at det kan eksistere liv på jorden, og det faktum at liv ikke kan bli til av livløs materie. – Se rammen « Undersøk bevisene».

Tenk over hvor viktige slike fakta er. De er som veivisere til en skatt. Hvis du finner gode beviser for at det finnes en Gud, og du i tillegg får pålitelig informasjon om ham, har du funnet noe verdifullt. Her kommer fire eksempler på det.

1. MENINGEN MED LIVET

Hvis det er en dypere mening med livet, vil vi gjerne vite hva det er, og hva det betyr for oss. For hvis det finnes en Gud og vi ikke er klar over det, da har vi jo gått glipp av den mest grunnleggende sannheten i universet.

Bibelen sier at Gud er opphavet til alt liv. (Åpenbaringen 4:11) Hvordan kan det at vi vet dette, gi livet vårt mening? Tenk over hva Bibelen sier.

Menneskene er helt unike i forhold til alle andre skapninger på jorden. Ifølge Bibelen skapte Gud oss slik at vi lignet på ham – vi kunne gjenspeile hans personlighet. (1. Mosebok 1:27) Bibelen sier også at mennesker kan bli Guds venner. (Jakob 2:23) Det er ingenting som kan gi livet vårt dypere mening enn å ha et slikt forhold til Skaperen.

Hva vil det si å være Guds venn? Guds venner kan be direkte til ham. Han lover at han vil lytte til dem og svare dem. (Salme 91:15) Som Guds venner kan vi lære hva han tenker om mange ting, og det kan gi oss svar på de store spørsmålene i livet.

Hvis det finnes en Gud og vi ikke er klar over det, da har vi jo gått glipp av den mest grunnleggende sannheten i universet

2. FRED I SINNET

Noen synes det er vanskelig å tro på Gud på grunn av all elendigheten i verden. De spør seg: «Hvorfor skulle en allmektig Skaper tillate ondskap og lidelser?»

Bibelens svar er at det aldri var Guds mening at menneskene skulle lide. Da menneskene ble skapt, var det ingen som hadde det vondt. Døden var heller aldri en del av Guds hensikt med menneskene. (1. Mosebok 2:7–9, 15–17) Skulle det være vanskelig å tro på dette? Nei, for hvis det finnes en allmektig og kjærlig Skaper, måtte det jo være akkurat et slikt liv han ville at menneskene skulle ha.

Hva var det som førte til at menneskeheten kom opp i den situasjonen den er i nå? Bibelen sier at Gud skapte menneskene med en fri vilje. Vi er ikke roboter; vi blir ikke tvunget til å adlyde Gud. Det første menneskepar, som alle nedstammer fra, valgte å ikke adlyde Gud. Isteden gjorde de som de selv ville. (1. Mosebok 3:1–6, 22–24) Vi erfarer nå de smertelige følgene av det.

Vi kan få fred i sinnet når vi vet at menneskenes lidelser ikke er en del av Guds hensikt. Men vi ønsker naturligvis også at det skal bli slutt på lidelsene. Vi trenger et håp for framtiden.

3. HÅP

Umiddelbart etter at menneskene hadde gjort opprør, lovte Gud at han med tiden skulle gjennomføre sin opprinnelige hensikt med jorden. Fordi han er allmektig, er det ikke noe som kan forhindre at han gjør det. (Jesaja 55:11) Snart skal Gud rette opp alle skadene som opprøret mot ham førte til, og jorden og menneskeheten blir brakt i harmoni med det som var hans opprinnelige hensikt.

Hva kan dette bety for deg? Tenk over bare to av de mange løftene vi finner i Bibelen om hva Gud skal gjøre i framtiden.

  • FRED OVER HELE JORDEN OG SLUTT PÅ ALL ONDSKAP. «Og bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi akt på hans sted, og han er ikke der. Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:10, 11.

  • SYKDOM OG DØD FJERNET. «Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» (Jesaja 33:24) «Han skal i sannhet oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter.» – Jesaja 25:8.

Hvorfor kan vi stole på Guds løfter, som vi finner i Bibelen? Fordi vi tydelig kan se at en rekke profetier i Bibelen allerede er blitt oppfylt. Men håpet for framtiden tar jo ikke bort de vanskelighetene vi erfarer nå. Så hva mer gjør Gud for å hjelpe oss?

4. HJELP MED PROBLEMER OG AVGJØRELSER

Gud gir oss veiledning som hjelper oss til å takle problemer og ta gode avgjørelser. Mange avgjørelser er ubetydelige, mens andre får livslange konsekvenser. Ingen mennesker kan gi oss så god veiledning som vår Skaper. Han har et tidløst perspektiv og er den som har gitt menneskene livet. Så han vet hva som er best for oss.

Bibelen inneholder Jehova Guds tanker, som han inspirerte mennesker til å skrive ned. I Bibelen finner vi denne uttalelsen: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre.» – Jesaja 48:17, 18.

Gud har ubegrenset makt, og han er villig til å bruke den til gagn for oss. Bibelen beskriver Gud som en kjærlig far som ønsker å hjelpe oss. Den sier at «Faderen i himmelen [vil] gi hellig ånd til dem som ber ham». (Lukas 11:13) Guds hellige ånd kan lede og styrke oss.

Hvordan kan du få denne hjelpen fra Gud? Bibelen svarer: «Den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» (Hebreerne 11:6) For å bli overbevist om at Gud finnes, må du selv gjøre undersøkelser.

VIL DU UNDERSØKE MER?

Det tar tid å finne sannheten om Gud, men du kan ha store fordeler av å gjøre det. Tenk over hva Xiujin Xiao, som er født i Kina og nå bor i USA, sier: «Selv om jeg trodde på evolusjonsteorien, var jeg også nysgjerrig på Bibelen. Så jeg begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Det siste året på college hadde jeg det så travelt at jeg hadde lite tid til Bibelen. Men jeg var ikke noe glad. Da jeg begynte å studere Bibelen igjen, fant jeg en indre glede.»

Kunne du tenke deg å lære mer om vår Skaper, Jehova Gud? Hvorfor ikke undersøke saken nærmere?