Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Pengespill

Pengespill

Noen ser på pengespill og gambling som en uskyldig fornøyelse, mens andre ser på det som en farlig last.

Er det galt å spille om penger?

HVA FOLK SIER

Mange ser på det å spille om penger som uskyldig moro, så lenge det foregår på lovlig vis. Noen former for lovlig pengespill, som for eksempel statlige lotterier, gir inntekter som kommer offentligheten til gode.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen sier ikke noe spesifikt om det å spille om penger. Men den kommer med flere veiledende prinsipper som viser hvordan Gud ser på det.

Den grunnleggende ideen ved pengespill – å vinne penger på andres bekostning – er stikk i strid med Bibelens advarsel: «Pass dere for pengebegjær!» (Lukas 12:15, NO 1978/85) Pengespill får næring fra griskhet. Spilleselskaper reklamerer for store jackpoter uten å nevne hvor liten sjanse det er for å vinne, for de vet at drømmen om store penger får spillerne til å satse store beløp. Istedenfor å hjelpe en person til å vokte seg for griskhet skaper pengespill et ønske om lettjente penger.

Pengespill baserer seg på et selvisk mål: å vinne penger som andre har tapt. Men Bibelen oppfordrer til å «fortsette å søke, ikke sitt eget beste, men den andres». (1. Korinter 10:24) Og et av De ti bud sier: «Du skal ikke begjære . . . noe som helst som tilhører din neste.» (2. Mosebok 20:17) En person som spiller om penger, håper i bunn og grunn at noen andre skal tape penger for at han kan tjene på det.

Bibelen advarer også mot å se på hell og lykke som en overnaturlig kraft som kan hjelpe en. I det gamle Israel var det noen som manglet tro på Gud og begynte å ‘dekke bord for lykkeguden’. Godtok Gud at de trodde på «lykkeguden»? Nei, for han sa til dem: «Dere fortsatte å gjøre det som var ondt i mine øyne; og det som jeg ikke fant behag i, det valgte dere.» – Jesaja 65:11, 12.

Det er sant at inntekter fra pengespill i noen deler av verden blir brukt til utdannelse, økonomisk utvikling og andre offentlige tiltak. Men det forandrer ikke på det faktum at pengene ble skaffet gjennom aktiviteter som fremmer griskhet og selviskhet, og som får folk til å prøve å få noe uten å gjøre noe for det.

«Du skal ikke begjære . . . noe som helst som tilhører din neste.» – 2. Mosebok 20:17.

 Gambling – farene ved å spille om penger

HVA BIBELEN SIER

Bibelen advarer om at «de som er bestemt på å bli rike, faller i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige begjær, som styrter mennesker i tilintetgjørelse og ødeleggelse». (1. Timoteus 6:9) Gambling bunner i griskhet. Griskhet er så nedbrytende at Bibelen trekker det fram som en av de tingene man absolutt bør unngå. – Efeserne 5:3.

Siden gambling handler om lettjente penger, nører det opp under kjærligheten til penger – noe som Bibelen sier er «en rot til alle slags skadelige ting». Ønsket om penger kan fort ta helt overhånd og føre til sterk uro og til at man ødelegger forholdet til Gud. Bibelen sier at de som er blitt fanget av kjærligheten til penger, billedlig talt har «gjennomboret seg selv overalt med mange smerter». – 1. Timoteus 6:10.

Griskhet gjør at folk blir misfornøyd med sin økonomiske situasjon, og tar fra dem gleden. «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt.» – Forkynneren 5:10.

Millioner av mennesker som har begynt å gamble, har etter hvert viklet seg inn i en fryktelig spilleavhengighet. Problemet er omfattende, og det er blitt anslått at det er flere millioner spilleavhengige bare i USA.

Et ordspråk sier: «En arv fås til å begynne med ved griskhet, men dens framtid vil ikke bli velsignet.» (Ordspråkene 20:21) Mange spilleavhengige har pådratt seg gjeld, gått konkurs, mistet jobben, mistet venner eller ødelagt ekteskapet. Det at vi følger Bibelens leveregler, kan hjelpe oss til å unngå de negative konsekvensene av det å spille om penger.

«De som er bestemt på å bli rike, faller i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige begjær, som styrter mennesker i tilintetgjørelse og ødeleggelse.» – 1. Timoteus 6:9.