Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | HVORDAN OPPSTOD LIVET?

Svar det er verdt å tenke over

Svar det er verdt å tenke over

ETTER å ha tenkt over fakta trekker mange den slutning at livet er et produkt av en høyere intelligens. Tenk for eksempel på filosofiprofessoren Antony Flew, som en gang var en ledende forkjemper for ateismen. Da Flew lærte mer om livsformenes imponerende kompleksitet og universets fysiske lover, forandret han oppfatning. Han viste til den måten oldtidens filosofer resonnerte på, og skrev: «Vi må følge argumentet uansett hvor det fører oss.» Professor Flew kom fram til at kjensgjerningene viser at det finnes en Skaper.

Gerard, som er nevnt tidligere i denne artikkelserien, kom til en lignende konklusjon. Til tross for sin høye utdannelse og sin karriere innen entomologi sa han: «Jeg fant ingen beviser for at livet har oppstått spontant av livløst stoff. Livsformenes orden og kompleksitet overbeviste meg om at det må finnes en Organisator og Designer.»

Akkurat som man kan lære om en kunstner ved å studere kunsten hans, ble Gerard kjent med Skaperens egenskaper ved å studere naturen. Gerard tok seg også tid til å se nærmere på en bok som hevder at den kommer fra Skaperen – Bibelen. (2. Timoteus 3:16) Der fant han tilfredsstillende svar på spørsmål om menneskenes fortid og praktiske løsninger på de problemene folk står overfor i dag. Slik ble han overbevist om at også Bibelen er et produkt av en høyere intelligens.

Som Gerard oppdaget, er de svarene Bibelen gir, verdt å tenke over. Vi vil oppfordre deg til selv å undersøke dem.