Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA

Hvordan oppstod livet?

Hvordan oppstod livet?

Hvordan vil du fullføre den neste setningen?

LIVET ER ET RESULTAT AV ․․․․․.

  1. EVOLUSJON

  2. SKAPELSE

NOEN går kanskje ut fra at en som er interessert i vitenskap, ville velge «evolusjon», og at en som er religiøs, ville velge «skapelse».

Men slik er det ikke alltid.

Faktum er at mange velutdannede mennesker - også en rekke vitenskapsfolk - setter spørsmålstegn ved evolusjonsteorien.

Ta for eksempel Gerard Hertel, en professor i entomologi, som fikk undervisning i evolusjonsteorien i studietiden. Han sier: «Når jeg hadde prøver, gav jeg professorene de svarene de ville ha – men jeg trodde ikke på dem selv.»

Hvorfor er det slik at selv noen som er for vitenskapen, har vanskelig for å akseptere evolusjon som forklaring på livets opprinnelse? For å få svar på det skal vi se nærmere på to spørsmål som er en gåte for mange forskere: (1) Hvordan fikk livet sin begynnelse? Og: (2) Hvordan utviklet livsformene seg?