VÅKN OPP! Januar 2015 | Hvordan oppstod livet?

Bør det du svarer, være avhengig av om du er religiøs eller ikke?

FORSIDETEMA

Hvordan oppstod livet?

Hvorfor har mange som tror på vitenskapen, vanskelig for å akseptere evolusjon som forklaring på livets opprinnelse?

FORSIDETEMA

To spørsmål verdt å stille

Se om du synes de svarene evolusjonsteorien gir på hvordan livet oppstod, er tilfredsstillende.

FORSIDETEMA

Svar det er verdt å tenke over

Hva fikk en ledende forkjemper for ateismen til å trekke den slutning at livet er et produkt av en høyere intelligens?

STÅR DET EN DESIGNER BAK?

Bienes vokskake

Hva er det biene har visst om effektiv plassutnyttelse som matematikere ikke kunne bevise før 1999?

HJELP FOR FAMILIEN

Hvordan temme temperamentet ditt

Fem råd som er basert på Bibelen, kan hjelpe deg til å holde ditt sinne under kontroll.

LAND OG FOLK

Et besøk i Costa Rica

Finn ut hvorfor folk i dette landet er kjent som ticos.

INTERVJU

«Jeg nekter å fokusere på sykdommen min»

Hva hjelper Elisa til å utholde smerter som følge av en kronisk sykdom og til noen ganger også å glemme at hun er syk?

HVA BIBELEN SIER

Lidelse

Bryr Gud seg om at vi har det vanskelig og opplever vonde ting?

VI BETRAKTER VERDEN

Fokus på religion

Nyhetsoppslag viser at religion ikke har klart å være en forenende kraft.

Mer på nett

Hvorfor avvise pornografi?

Hva har pornografi og røyking til felles?

Husk å dele med andre

Se hvor mye morsommere Jakob og Sofie har det når de deler tingene sine med hverandre.