Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

‘Se oppmerksomt på fuglene’

‘Se oppmerksomt på fuglene’

FUGLER lever i alle deler av verden og er blant de skapningene det er lettest å observere. Den store variasjonen i fuglenes fasong, farge, sang, påfunn og vaner gjør at fuglekikking kan være en underholdende og givende fritidsaktivitet.

Svartmaskevever

Du kan kanskje observere en fugls daglige rutine fra kjøkkenvinduet ditt: en svarttrost som søker etter meitemark, en kjøttmeis som jakter på insekter, en due som kurtiserer sin make, en svale som utrettelig bygger på reiret sitt, eller en bokfink som mater de sultne ungene sine.

Hjelmperlehøne

Noen fugler imponerer oss – for eksempel ørner, falker og hauker – når de patruljerer luftrommet over oss. Andre vil kanskje more oss: gråspurver som småkrangler om en matbit, en hanndue som blåser seg opp for å gjøre inntrykk på en hunndue, som tilsynelatende ikke bryr seg, eller noen skrikende rosenkakaduer som henger opp ned på en svaiende kraftledning fordi de har mistet balansen. Og noen vil fascinere oss, for eksempel trekkende traner eller gjess. Fugletrekk  har gjennom tusener av år fylt mennesker med beundring for fuglenes evne til å navigere over store avstander med forbløffende presisjon. Og Skaperen selv sa en gang: «Storken under himmelen kjenner godt sine fastsatte tider; og turtelduen og tårnseileren . . . passer hver især nøye på tiden for sin ankomst.» – Jeremia 8:7.

Folk observerte fugler i bibelsk tid

Bibelen omtaler fugler mange ganger, ofte for å lære oss noe verdifullt. Ett eksempel er det som Gud sa til en mann som het Job, om strutsen og dens utrolige fart: «Ved den tid da hun flakser med vingene mot det høye, ler hun av hesten og dens rytter.» * (Job 39:13, 18) Gud spurte også Job: «Skyldes det din forstand at falken stiger til værs . . . ? Eller er det på din befaling at en ørn flyr til værs?» (Job 39:26, 27) Hva kan vi lære av dette? Fuglene utfører sine prestasjoner uten hjelp fra oss. Deres ferdigheter er et vitnesbyrd om Guds visdom, ikke vår.

Kong Salomo skrev om «turtelduens røst», som bringer bud om at våren er i anmarsj. (Høysangen 2:12) En salmist nevnte svalen da han skrev om sin lengsel etter å få tjene i Guds tempel. Med et snev av misunnelse skrev han: «Også fuglen har funnet seg et hus, og svalen et rede, hvor den har lagt sine unger – ditt storslagne alter, hærstyrkenes Jehova.» – Salme 84:1–3.

«Deres himmelske Far før dem . . . Er ikke dere mer verd enn de?» – Matteus 6:26

Jesus Kristus tegnet et vakkert bilde av fuglene. Tenk over disse ordene, som står i Matteus 6:26: «Se oppmerksomt på himmelens fugler, for de sår ikke og høster ikke og samler ikke i forrådshus; deres himmelske Far før dem likevel. Er ikke dere mer verd enn de?» Denne hjertevarmende illustrasjonen forsikrer Jesu etterfølgere om at de er verdifulle i Guds øyne, og at de aldri trenger å være bekymret for hvordan de skal få det nødvendige til livets opphold. – Matteus 6:31–33.

I vår tid er fuglekikking en populær fritidsaktivitet, og det er forståelig, for fugler gjør inntrykk på oss med sine påfunn, sin skjønnhet, sine paringsritualer og sine sanger. De kan dessuten lære dem som tenker over det de ser, noe verdifullt om livet. Er du en som ‘ser oppmerksomt på fuglene’?

^ avsn. 6 Strutsen er den største nålevende fuglen og den fuglen som løper raskest. Den kan komme opp i en fart av over 70 kilometer i timen i en spurt.