Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

USA

I 2012 var det ifølge statistikk fra det amerikanske landbruksdepartementet 14,5 prosent av amerikanske husstander – i alt 49 millioner mennesker – som til tider enten var «usikre på om de hadde nok mat til å mette alle medlemmer av husstanden, eller var ute av stand til å skaffe seg det».

Spania

Ifølge en studie blant universitetsstudenter innrømmer omkring 56 prosent av kvinnene og 41 prosent av mennene at de har drevet med sporadisk stordrikking (binge drinking), som i denne studien er blitt definert som det å drikke minst åtte standard alkoholenheter (for menn) eller seks standard alkoholenheter (for kvinner) rett etter hverandre.

Stillehavet

Forskere som har tatt prøver på omkring 11 000 meters dyp i Marianegropen, har oppdaget at bakterier og andre mikrober trives der – til tross for fullstendig mørke, enormt trykk og temperaturer ned mot frysepunktet. Tidligere trodde man at det ville være sparsomt med liv på slike dyp.

De forente arabiske emirater

I et forsøk på å bekjempe fedme, som er et økende problem, tilbød myndighetene i Dubai i fjor innbyggerne ett gram gull, som da var verdt omtrent 250 kroner, for hvert kilo de gikk ned i vekt. For å få gullet måtte folk la seg registrere og så gå ned minst to kilo i løpet av måneden ramadan.