Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Religion

Religion

Hvorfor er det så mange religioner?

«Dere gir slipp på Guds bud og holder fast ved menneskers tradisjon.» – Markus 7:8.

HVA BIBELEN SIER

Vi mennesker har et medfødt ‘åndelig behov’, som vi kan få dekket ved å tilbe Gud. (Matteus 5:3) For å prøve å dekke dette behovet er det blitt dannet mange religioner som er basert på menneskers tanker, ikke Guds tanker.

Bibelen sier for eksempel om noen som tilhørte en religiøs gruppe i det første århundre: «De har nidkjærhet for Gud, men ikke i samsvar med nøyaktig kunnskap; for ettersom de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å opprette sin egen, underordnet de seg ikke under Guds rettferdighet.» (Romerne 10:2, 3) Også i dag finnes det mange religioner som «lærer læresetninger som er menneskebud». – Markus 7:7.

 Må man tilhøre et religionssamfunn?

«La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger og ikke unnlate å komme sammen.» – Hebreerne 10:24, 25.

HVA BIBELEN SIER

Hebreerne 10:25 bruker formuleringen «ikke unnlate å komme sammen». Disse ordene viser at Gud vil at mennesker skal komme sammen som en organisert gruppe for å tilbe ham. Men skulle hver enkelt ha sin egen tolkning av hvem Gud er, og hva han venter av oss? Nei. Bibelen sier at alle som tilber Gud på en måte han godkjenner, «må vise enighet i tale» og «være fast forent i samme sinn og i samme tankegang». (1. Korinter 1:10) De skulle være organisert i menigheter og skulle ‘elske hele samfunnet av brødre’ verden over. (1. Peter 2:17; 1. Korinter 11:16) For å bli godkjent av Gud må vi tilbe ham på en slik forent og organisert måte.

Er det mulig å finne den sanne religion?

«Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» – Johannes 13:35.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen illustrerer hvordan man kan finne ut hvem som utøver den sanne religion. Den sier: «På deres frukter skal dere kjenne dem. En plukker vel ikke druer av torner eller fikener av tistler?» (Matteus 7:16) Du trenger ikke å være botaniker for å se forskjell på et fikentre og en tistel; på lignende måte trenger du ikke å være ekspert på religion for å se forskjell på sannhet og løgn. Hva innbefatter de fruktene som kjennetegner den sanne religion?

  • Den sanne religion bygger på sannheten i Guds Ord, Bibelen, ikke på menneskers filosofier. – Johannes 4:24; 17:17.

  • Den sanne religion hjelper mennesker til å bli kjent med Gud, og det innbefatter å kjenne hans navn, Jehova. – Johannes 17:3, 6.

  • Den sanne religion fokuserer på Guds rike – ikke jordiske regjeringer – som menneskehetens eneste håp. – Matteus 10:7; 24:14.

  • Den sanne religion fremmer uselvisk kjærlighet. (Johannes 13:35) Den lærer mennesker å respektere alle etniske grupper, å bruke sin tid og sine ressurser på å hjelpe andre og å la være å gå i krig. – Mika 4:1–4.

  • Den sanne religion er en levemåte og dreier seg ikke om ritualer og ytre ting. Medlemmene praktiserer det de lærer. – Romerne 2:21; 1. Johannes 3:18.

Jehovas vitner, som utgir dette bladet, går inn for å ære Gud ved det de sier, og det de gjør. Du er velkommen til å komme på et møte i en Rikets sal og oppleve dette selv.