Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STÅR DET EN DESIGNER BAK?

Magerugerfroskens forplantningssystem

Magerugerfroskens forplantningssystem

DEN australske magerugerfrosken, som man mener døde ut i 2002, hadde en merkelig måte å formere seg på. Hunnen slukte de befruktede eggene og ruget dem i magen i omkring seks uker. Ungene kom senere ut av munnen hennes som fullt utviklede frosker.

For at moren ikke skulle fordøye eggene, måtte hun ikke bare slutte å spise, men også slutte å produsere magesyre. Det ser ut til at kjemiske stoffer som ble frigjort av eggene og de nyklekte ungene, hemmet syreproduksjonen.

Moren kunne ruge ut omkring 24 egg. Rett før hun skulle føde, kunne ungene utgjøre nesten 40 prosent av kroppsvekten hennes. Det ville være som om en kvinne som veide 68 kilo før hun ble gravid, bar på 24 barn som hvert veide 1,8 kilo! På grunn av froskeungene ble morens mage strukket så mye at lungene ble presset helt sammen, slik at hun ble nødt til å puste gjennom huden.

Froskeungene kom normalt ut i løpet av noen dager, etter hvert som de var klare. Men hvis moren merket at det var fare på ferde, kunne hun føde ved å spy dem ut. Forskere så en gang en hunn som spydde ut seks unger samtidig slik at de ble slynget én meter opp i luften.

Hvis magerugerfroskens forplantningssystem var blitt til ved evolusjon, slik noen hevder, ville frosken ha måttet gjøre enorme forandringer når det gjaldt både fysiske egenskaper og atferd, alt på én gang. «Det er umulig å forestille seg en langsom og gradvis forandring i dens forplantningsbiologi», skriver forskeren og evolusjonisten Michael J. Tyler. «Enten fungerer systemet perfekt, eller så fungerer det ikke i det hele tatt.» Den eneste sannsynlige forklaringen, sier Tyler, er «et enkelt, digert kvantesteg». Noen vil kalle et slikt kvantesteg skapelse. *

Hva mener du? Var magerugerfroskens forplantningssystem blitt til ved en utvikling? Eller stod det en Designer bak?

^ avsn. 7 I boken Om artenes opprinnelse skrev Charles Darwin: «Det naturlige utvalg kan bare virke ved å benytte seg av uanselige suksessive variasjoner; det kan aldri gjøre et sprang.»