Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Rasisme

Rasisme

Hvor stammer folkegruppene fra?

«Adam [gav] sin hustru navnet Eva, for hun skulle bli mor til alle som lever.» – 1. Mosebok 3:20.

HVA EKSPERTENE SIER

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) sier at «alle mennesker er av samme art og stammer fra felles opphav». – Erklæring om rase og rasefordommer, 1978.

HVA BIBELEN SIER

Gud skapte to mennesker, Adam og Eva, og han sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» (1. Mosebok 1:28) Adam og Eva ble hele menneskehetens far og mor. Senere, da størsteparten av jordens befolkning ble utslettet i en stor flom, var det fire par som overlevde – Noah og hans kone og de tre sønnene deres og deres koner. Bibelen lærer at vi alle er etterkommere av Noahs sønner. – 1. Mosebok 9:18, 19.

 Er noen folkegrupper bedre enn andre?

«[Gud] dannet av ett menneske enhver nasjon av mennesker til å bo på hele jordens overflate.» – Apostlenes gjerninger 17:26.

HVA NOEN HAR SAGT

På 1900-tallet var det en rekke grupper som ble tilhengere av rasistiske ideologier. Nazistene, for eksempel, hevdet at oppfatninger om rasemessig overlegenhet hadde et biologisk grunnlag. Den UNESCO-erklæringen som ble sitert tidligere, anerkjente derimot «menneskeslektens grunnleggende enhet og følgelig den fundamentale likhet mellom alle mennesker og folkeslag».

HVA BIBELEN SIER

I Apostlenes gjerninger 10:34, 35 (NO 2011) står det at «Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett». Så ingen kan med rette regne én folkegruppe for å være bedre enn en annen.

Jesus fastsatte normen for de kristne da han sa til disiplene sine: «Dere er alle søsken.» (Matteus 23:8, NO 2011) Han bad til Gud om at hans etterfølgere måtte være forent og «fullkommengjort til ett», ikke splittet eller holdt atskilt fra hverandre. – Johannes 17:20–23; 1. Korinter 1:10.

Blir det noen gang slutt på rasisme?

«Det skal skje i dagenes siste del at fjellet der Jehovas hus står, skal bli grunnfestet . . . ; og til det skal alle nasjonene strømme.» – Jesaja 2:2.

HVA NOEN MENER

Vedvarende etniske konflikter har fått folk i mange land til å tvile på at samfunnet har gjort noen framskritt av betydning når det gjelder å takle rasisme. Noen har trukket den slutning at de aldri kommer til å oppleve likestilling mellom de ulike folkegruppene.

HVA BIBELEN SIER

Gud kommer ikke til å tolerere rasisme i det uendelige. Under hans rikes styre skal tvert imot menn og kvinner fra «alle nasjoner og stammer og folk og tungemål» tjene ham i forening og vise ekte nestekjærlighet. (Åpenbaringen 7:9) Guds rike er ikke noe abstrakt – det er ikke en tilstand i hjertet. Det er en regjering som skal gjennomføre store ting på jorden, der det er Guds hensikt at alle mennesker skal leve sammen uten noe skille mellom folkegruppene. *

^ avsn. 15 Flere opplysninger finnes i kapittel 3 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.