Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Spania

En gruppe vitenskapsfolk mener at menneskelig aktivitet kan ha vært en medvirkende årsak til det jordskjelvet i 2011 som rammet Lorca i Sør-Spania. Skjelvet førte til at ni omkom og enda flere ble såret. Geologene fant en sammenheng mellom det dødbringende jordskjelvet og det at det var blitt hentet ut store mengder grunnvann til kunstig vanning.

Kina

Turister fra Kina brukte cirka 600 milliarder kroner på utenlandsreiser i 2012. For første gang er folk fra Kina på toppen av listen over utenlandske turister som bruker mest – foran turister fra Tyskland og USA – ifølge Verdens turismeorganisasjon. Turister fra hvert av de sistnevnte landene brukte omkring 500 milliarder kroner.

Japan

Det britiske legetidsskriftet BMJ skriver om en studie der man fulgte nesten 68 000 personer i Japan i gjennomsnittlig 23 år. Forskerne oppdaget at kvinner som var født mellom 1920 og 1945, og som hadde begynt å røyke før de var 20, fikk forkortet levetiden med gjennomsnittlig ti år i forhold til kvinner som aldri hadde røykt; menn fikk forkortet levetiden med åtte år.

Mauritania

Det er blitt forbudt å importere, framstille og bruke plastposer, av hensyn til sjødyr og landdyr, som kan dø etter å ha fått dem i seg. Myndighetene går inn for bruk av biologisk nedbrytbare alternativer.

Verden

Forsikringstap i forbindelse med værkatastrofer utgjør i snitt 300 milliarder kroner pr. år. Justert for inflasjon er slike tap blitt mer enn doblet hvert tiår siden 1980-tallet.