Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Den ukjente beretningen om skapelsen

Den ukjente beretningen om skapelsen

MILLIARDER av mennesker har lest eller hørt om det Bibelen sier om universets begynnelse. Den 3500 år gamle beretningen begynner med de kjente ordene: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.»

Mange er imidlertid ikke klar over at kristenhetens ledere, deriblant såkalte kreasjonister og fundamentalister, har gjort den bibelske skapelsesberetningen om til en rekke oppdiktede historier som avviker fra det Bibelen egentlig sier. Dette er fortolkninger som er i strid med vitenskapelige kjensgjerninger. Selv om disse historiene ikke står i Bibelen, har de fått noen til å avvise den bibelske beretningen som en samling myter og legender.

Det Bibelen egentlig forteller om skapelsen, har generelt fått liten oppmerksomhet. Det er synd, for Bibelen kommer faktisk med en svært logisk og troverdig forklaring på hvordan universet fikk sin begynnelse. Den forklaringen stemmer dessuten overens med vitenskapelige oppdagelser. Det kan hende at du blir positivt overrasket over Bibelens ukjente beretning om skapelsen!

EN USKAPT SKAPER

Bibelens skapelsesberetning forutsetter at det finnes et Høyeste Vesen, en Allmektig Gud, som har skapt alt. Hvem er han, og hvordan er han? Bibelen viser at han er helt annerledes enn de gudene som blir framstilt i populærkulturen og i tradisjonelle religioner. Han er den som har skapt alt, men folk flest vet veldig lite om ham.

 • Gud er en person. Han er ikke en diffus, upersonlig kraft som svever rundt i universet uten mål og mening. Han har tanker og følelser og en hensikt.

 • Gud har uendelig stor makt og visdom. Dette forklarer den komplekse design som finnes overalt i universet, spesielt i alt som lever.

 • Gud har skapt all materie. Han kan følgelig ikke bestå av fysiske elementer som han selv har skapt. Han er en ånd; han har ikke noe fysisk legeme.

 • Guds eksistens er ikke begrenset av tid. Gud har alltid eksistert og kommer alltid til å eksistere. Ingen har skapt ham.

 • Gud har et navn, som blir brukt flere tusen ganger i Bibelen. Dette navnet er Jehova.

 • Jehova Gud elsker menneskene. Han bryr seg virkelig om dem.

 HVOR LANG TID BRUKTE GUD PÅ Å SKAPE UNIVERSET?

Bibelen sier at Gud skapte «himlene og jorden». Denne generelle uttalelsen sier imidlertid ikke noe om hvor lang tid han brukte på å skape universet, eller hvordan han gjorde det. Hva med den utbredte oppfatningen som kreasjonistene forfekter, nemlig at Gud skapte universet på seks bokstavelige dager på 24 timer? Denne oppfatningen, som møter stor motstand i vitenskapelige kretser, er basert på en alvorlig misforståelse av den bibelske beretning. Tenk over hva Bibelen egentlig sier:

Bibelen støtter ikke fundamentalistenes og kreasjonistenes påstander om at skapelsesdagene var bokstavelige dager på 24 timer

 • Bibelen støtter ikke fundamentalistenes og kreasjonistenes påstander om at skapelsesdagene var bokstavelige dager på 24 timer.

 • Bibelen bruker ordet «dag» om tidsperioder av varierende lengde. Noen ganger blir periodenes lengde ikke oppgitt. Det er tilfellet i skapelsesberetningen i 1. Mosebok i Bibelen.

 • Hver av de seks skapelsesdagene som er nevnt i den bibelske beretning, kan ha vært på tusener av år.

 • Da den første av disse skapelsesdagene begynte, hadde Gud allerede skapt universet, også planeten jorden, hvor det ikke fantes liv.

 • Det ser ut til at de seks skapelsesdagene var lange tidsperioder da Jehova Gud la forholdene på jorden til rette for at det kunne bo mennesker der.

 • Bibelens skapelsesberetning er ikke i strid med det vitenskapen har kommet fram til når det gjelder universets alder.

GJORDE GUD BRUK AV EVOLUSJON?

Mange som ikke tror på Bibelen, godtar den teorien som går ut på at levende organismer oppstod av livløse kjemiske stoffer gjennom ukjente og tilfeldige prosesser. De går ut fra at det på et eller annet tidspunkt dukket opp selvreproduserende organismer som gradvis ble til alle de artene som finnes i dag. Dette ville innebære at mennesket, som er ufattelig komplisert oppbygd, faktisk utviklet seg fra bakterier.

Også mange som hevder at de tror at Bibelen er Guds Ord, godtar evolusjonsteorien. De tror at Gud frambrakte det første liv på jorden, men at han deretter bare overvåket, eller kanskje styrte, evolusjonsprosessen. Men det er ikke det Bibelen sier.

Bibelens skapelsesberetning er ikke i strid med den vitenskapelige iakttagelsen at det forekommer variasjoner innenfor samme slag

 • Ifølge Bibelen skapte Jehova Gud alle de grunnleggende slag av planter og dyr. Han skapte også en fullkommen mann og en fullkommen kvinne, som var i besittelse av jeg-bevissthet, visdom og rettferdighetssans, og som kunne vise kjærlighet.

 • De slagene av dyr og planter som Gud skapte, har tydeligvis gjennomgått forandringer og frambrakt varieteter innenfor sine slag. De livsformene som har oppstått som følge av dette, er i mange tilfeller påfallende ulike.

 • Bibelens skapelsesberetning er ikke i strid med den vitenskapelige iakttagelsen at det forekommer variasjoner innenfor samme slag.

 EN SKAPER SOM KAN «SES» GJENNOM SKAPERVERKET

På midten av 1800-tallet var den britiske biologen Alfred Russel Wallace enig i Charles Darwins teori om evolusjon ved naturlig utvalg. Men selv Wallace, som ble en kjent evolusjonist, skal ha sagt: «For dem som har øyne å se med og en hjerne som er vant til å tenke, er det tydelig at det i selv i de minste cellene, i blodet, på hele jorden og overalt i det synlige univers . . . finnes en intelligent og bevisst ledelse; kort sagt: Det finnes et Sinn.»

Nesten 2000 år før Wallaces tid kunne man lese i Bibelen: «For [Guds] usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet.» (Romerne 1:20) Fra tid til annen kan du kanskje stoppe opp et øyeblikk og tenke over det komplekse mangfoldet i naturen – fra et enkelt gresstrå til de utallige himmellegemene. Ved å studere skaperverket kan du «se» Skaperen.

Men du spør kanskje: Hvis det finnes en kjærlig Gud som har skapt alt, hvorfor tillater han da at mennesker har det vondt? Har han overlatt sitt jordiske skaperverk til seg selv? Hvordan blir framtiden? Bibelen inneholder mange andre ukjente beretninger – sannheter som har vært skjult bak menneskelige forestillinger og religiøse agendaer, og som derfor har vært ukjente for de fleste. Jehovas vitner, som utgir dette bladet, vil med glede hjelpe deg med å undersøke Bibelens uforfalskede sannhet og lære mer om Skaperen og om den framtiden hans jordiske skaperverk har i vente.