Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Den gåtefulle gråten

Den gåtefulle gråten

DET første vi gjør når vi kommer til verden, er å gråte. Det er blitt sagt at da vi var spedbarn, ble gråtingen en «akustisk navlestreng», for vi gråt for å få dekket våre følelsesmessige og fysiske behov. Men hvorfor gråter vi når vi blir eldre og kan kommunisere på andre måter?

Vi gråter emosjonelle tårer av mange forskjellige grunner. Vi gråter fordi vi er lei oss, er frustrert eller har det vondt fysisk eller psykisk. Men vi gråter også når vi er oppstemt, føler oss lettet eller har utrettet noe – i slike tilfeller dreier det seg om gledestårer. Gråting kan også være smittsomt. «Når jeg ser noen som gråter – uansett hvorfor – kan jeg ikke hjelpe for at jeg blir rørt til tårer», sier en som heter María. Kanskje oppdiktede situasjoner i en film eller en bok også har fått deg til å ta til tårene.

Uansett hvorfor man gråter, er gråting et virkningsfullt ikke-verbalt språk. «Det er få andre måter å få sagt så mye på i løpet av kort tid», står det i boken Adult Crying. Tårer vekker reaksjoner. De fleste av oss synes for eksempel at det er vanskelig å ignorere noen som gråter fordi de er lei seg. Da prøver vi å trøste eller hjelpe.

Noen eksperter mener at det å gråte er en god måte å la følelsene få utløp på, og at det kan være helsefarlig å stadig holde tårene tilbake. Andre hevder at det ikke er vitenskapelig dokumentert at det å gråte har fysiske eller psykiske fordeler. Likevel har spørreundersøkelser vist at 85 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene føler seg bedre etter at de har grått. «Noen ganger bare kjenner jeg at jeg må gråte», sier en som heter Noemí. «Etterpå kan jeg puste ut og se tingene klarere, i det rette perspektiv.»

Spørreundersøkelser har vist at 85 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene føler seg bedre etter at de har grått

Men det er kanskje ikke bare gråten som gjør at vi føler oss bedre etterpå. Den måten andre reagerer på når vi gråter, spiller også en viktig rolle. Vi føler oss  bedre når vi får trøst eller hjelp av andre. Men hvis andres reaksjon ikke er så positiv, blir vi kanskje skamfulle, eller vi føler oss avvist.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om gråt og tårer. Det vi vet, er at evnen til å uttrykke følelser ved å gråte er en av de fascinerende gavene Gud har gitt oss.