Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Spiritisme

Spiritisme

Er det galt å prøve å kommunisere med de døde?

«Vend dere ikke til åndemediene, . . . så dere blir urene ved dem.» – 3. Mosebok 19:31.

HVA FOLK SIER

Forståelig nok vil folk gjerne forsikre seg om at deres kjære som har dødd, ikke har det vondt. Så de sier: «Kanskje vi kan forsøke å få kontakt med ham eller henne gjennom et spiritistisk medium? Mediet kan kanskje gi oss en slags visshet og også fred i sinnet.»

HVA BIBELEN SIER

Bibelen er helt klar når det gjelder de levendes forsøk på å kontakte de døde – noe som var vanlig i gammel tid. I Jehova Guds lov til Israels nasjon stod det for eksempel: «Det skal ikke finnes hos deg noen som . . . rådspør et åndemedium, eller . . . noen som spør de døde. For enhver som gjør disse ting, er en vederstyggelighet for Jehova.» (5. Mosebok 18:10–12) Bibelen sier også at de som utøver spiritisme i noen som helst form, ‘ikke skal arve Guds rike’. – Galaterne 5:19–21.

 Kan de døde påvirke de levende?

«De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5.

HVA FOLK SIER

Mange hevder at de døde lever videre i en eller annen skikkelse. Noen prøver derfor å kommunisere med de døde, kanskje for å få opplysninger eller for å blidgjøre dem i håp om at de vil la de levende være i fred.

HVA BIBELEN SIER

«De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting, . . . deres kjærlighet og deres hat og deres nidkjærhet [følelser de hadde mens de levde] er allerede gått til grunne.» (Forkynneren 9:5, 6) Ja, Bibelen lærer at de døde er nettopp det – døde! De kan ikke tenke eller gjøre noe og heller ikke tilbe Gud. «De døde lovpriser ikke [Gud], nei ingen av dem som farer ned i stillheten», står det i Salme 115:17.

Hender det ikke at spiritistiske medier kommer med detaljerte opplysninger?

«Skulle en vende seg til de døde for de levende?» – Jesaja 8:19.

HVA FOLK SIER

Noen sier at spiritistiske medier kommer med opplysninger som bare de døde og deres familie eller venner kan ha kjennskap til.

HVA BIBELEN SIER

1. Samuelsbok, kapittel 28, står det om en troløs konge som het Saul, og som brøt Guds forbud mot å rådspørre spiritistiske medier. Han oppsøkte et medium, en kvinne som tilsynelatende kommuniserte med en død mann – Samuel, som hadde vært en tjener for Gud. Men var det egentlig Samuel hun hadde kontakt med? Nei! Hun kommuniserte i virkeligheten med en bedrager – en som utgav seg for å være den døde Samuel.

Bedrageren var en ond ånd, en representant for «løgnens far», Satan. (Johannes 8:44) Hva er grunnen til at de onde åndene, demonene, vil ha folk til å tro at de døde lever videre? De ønsker å sverte Gud og hans skrevne Ord, Bibelen. – 2. Timoteus 3:16.

Betyr dette at det ikke er noe håp for de døde? Slett ikke! Bibelen lover at de som ‘sover’ i graven, skal bli oppreist fra de døde. * (Johannes 11:11–13; Apostlenes gjerninger 24:15) Før den tiden kommer, kan vi finne trøst i å vite at våre kjære som er døde, ikke har det vondt på noen måte.

^ avsn. 16 Kapittel 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? har tittelen «Et reelt håp for dem vi har mistet».