Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 INTERVJU | FENG-LING YANG

En mikrobiolog forteller om sin tro

En mikrobiolog forteller om sin tro

Feng-Ling Yang er forskningsassistent ved vitenskapsakademiet i Taipei på Taiwan. Arbeidene hennes er blitt offentliggjort i vitenskapelige tidsskrifter. Før trodde hun på evolusjonsteorien. Men så forandret hun oppfatning. Våkn opp! har intervjuet henne om yrket hennes og om troen hennes.

Fortell litt om bakgrunnen din.

Foreldrene mine var veldig fattige, og mor har aldri lært å lese. Vi drev griseoppdrett og dyrket grønnsaker i et flomutsatt område i nærheten av Taipei. Foreldrene mine lærte meg verdien av hardt arbeid, og de lærte meg også å hjelpe andre.

Var familien din religiøs?

Familien min var taoister. Vi ofret til «himmelguden», men vi visste ikke noe om ham. Jeg pleide å tenke: Hvorfor lider menneskene? Hvorfor er folk så egoistiske? Jeg leste bøker om taoismen og buddhismen og om Østens og Vestens historie. Jeg besøkte også noen kirker. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålene mine.

Hvorfor studerte du vitenskapelige fag?

Jeg likte matematikk og var fascinert av hvordan fysikkens og kjemiens lover bestemmer tingenes struktur. Alt, fra det enorme universet til ørsmå mikrober, har en struktur som blir styrt av lover. Og jeg ønsket å forstå disse lovene.

Hvorfor trodde du på evolusjonsteorien?

Jeg hadde aldri lært noe annet. På ungdomsskolen og i de årene jeg gikk på universitetet, var evolusjon den eneste forklaringen jeg hørte. Fordi jeg drev forskning innen en livsvitenskap, ble det forventet at jeg godtok evolusjonsteorien.

Fordi jeg drev forskning innen en livsvitenskap, ble det forventet at jeg godtok evolusjonsteorien

Hva fikk deg til å begynne å lese Bibelen?

I 1996 reiste jeg til Tyskland for å studere videre. Året etter traff jeg en kvinne som het Simone. Hun var et av Jehovas vitner, og hun tilbød seg å  vise meg Bibelens svar på spørsmålene mine. Da hun sa at Bibelen forklarer hva som er meningen med livet, ble jeg nysgjerrig. Jeg begynte å stå opp klokken halv fem hver morgen for å lese en times tid i Bibelen. Så gikk jeg en tur for å meditere. Det året leste jeg hele Bibelen. De nøyaktige profetiene gjorde inntrykk på meg. Litt etter litt ble jeg overbevist om at Bibelen kommer fra Gud.

Hvilke tanker hadde du om livets opprinnelse?

Vel, i slutten av 1990-årene, da jeg begynte å tenke alvorlig over dette, var molekylarbiologene i ferd med å innse at livets kjemiske prosesser er mye mer komplekse enn man tidligere hadde trodd. Forskerne hadde naturligvis lenge visst at proteinene i levende celler kjemisk sett er de mest kompliserte molekylene som finnes. Men nå oppdaget de at hele samlinger av proteiner er organisert som avanserte maskiner med bevegelige deler. En molekylær maskin kan være sammensatt av over 50 proteiner. Og selv den enkleste celle trenger en samling ulike maskiner – for eksempel til å produsere energi, til å kopiere informasjon og til å kontrollere hva som passerer cellens membraner.

Hvilken slutning trakk du?

Jeg spurte meg selv: Hvordan har det seg at disse proteinmaskinene er så mesterlig konstruert? Den uventede kompleksiteten i cellenes kjemi fikk en rekke vitenskapsmenn på den tiden til å stille det samme spørsmålet. En amerikansk professor i biokjemi utgav en bok der han hevdet at de molekylære maskinene i de levende cellene er så komplekse at de ikke kan ha blitt til ved en tilfeldighet. Jeg var enig. Jeg følte at livet ha blitt skapt.

Jeg spurte meg selv: Hvordan har det seg at disse proteinmaskinene er så mesterlig konstruert?

Hvorfor ble du et av Jehovas vitner?

Det gjorde inntrykk på meg at selv om Simone hadde problemer med helsen, reiste hun hver uke over fem mil for å undervise meg i Bibelen. Jeg fikk vite at mange Jehovas vitner i nazitiden satt i konsentrasjonsleirer på grunn av sin politiske nøytralitet. Deres mot imponerte meg. Vitnenes kjærlighet til Gud gav meg et ønske om å være som dem.

Hva har troen på Gud betydd for deg?

Kollegene mine sier at jeg er gladere nå. Jeg pleide å føle meg mindreverdig på grunn av min fattige bakgrunn, så jeg fortalte aldri noen hvor jeg vokste opp, og snakket aldri om foreldrene mine. Men ut fra Bibelen har jeg lært at Gud ikke bryr seg om sosial status. Jesus vokste jo opp i en familie som antagelig var like fattig som min. Jeg tar meg nå av foreldrene mine og liker å presentere dem for vennene mine.