Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Depresjon

Depresjon

Hva er depresjon?

«Jeg er blitt forvirret, jeg har bøyd meg dypt ned; dagen lang har jeg gått bedrøvet omkring.» – Salme 38:6.

HVA FAGFOLK SIER

Alle kan føle seg litt nedfor av og til, men klinisk depresjon er en vedvarende lidelse som tapper en for krefter og griper forstyrrende inn i hverdagen. Vi må imidlertid være klar over at ikke alle eksperter er enige om hva som er «normal tristhet», og hva som regnes som «sykdom». Uansett er det noen som opplever tvers igjennom negative følelser, noen ganger sammen med overdreven skyldfølelse og følelsen av å ikke være noe verdt.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen forteller om mange menn og kvinner som slet med negative følelser. Hanna, for eksempel, var «bitter i sjelen» – et uttrykk som også er blitt gjengitt med «sønderknust» og «dypt bedrøvet». (1. Samuelsbok 1:10) En gang var profeten Elia så tynget av sorg at han bad Gud om å få dø! – 1. Kongebok 19:4.

De kristne i det første århundre ble oppfordret til ‘å tale trøstende til de nedtrykte sjeler’. (1. Tessaloniker 5:14) Ifølge et oppslagsverk kan uttrykket «nedtrykte sjeler» sikte til dem «som midlertidig er overmannet av påkjenninger i livet». Også trofaste menn og kvinner i bibelsk tid var altså noen ganger nedtrykte.

 Er depresjon selvforskyldt?

«Hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen.» – Romerne 8:22.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen lærer at sykdom er en følge av de to første menneskenes opprør. I Salme 51:5 står det for eksempel: «Med misgjerning ble jeg frambrakt under fødselsveer, og i synd unnfanget min mor meg.» Og Romerne 5:12 sier at «synden kom inn i verden ved ett menneske [det første menneske, Adam], og døden ved synden, og døden . . . spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet». Fordi vi har arvet ufullkommenhet fra Adam, er vi alle utsatt for sykdom, både fysisk og følelsesmessig. Som følge av det er det slik at «hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen», sier Bibelen. (Romerne 8:22) Men Bibelen forteller også om et håp som ingen lege kan gi oss – Guds løfte om en fredelig, ny verden, hvor all sykdom og alle lidelser, deriblant depresjon, vil være borte. – Åpenbaringen 21:4.

Hvordan kan du takle depresjon?

«Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust ånd, frelser han.» – Salme 34:18.

HVA DET ER VIKTIG Å HUSKE

Du kan ikke alltid styre omstendighetene, og noen ganger er det ikke til å unngå at du blir rammet av vonde ting. (Forkynneren 9:11, 12) Men det du kan gjøre, er å legge opp en praktisk strategi, slik at de negative følelsene ikke får styre livet ditt.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen sier ganske enkelt at de som er syke, trenger lege. (Lukas 5:31) Så hvis du er svekket på grunn av en stemningslidelse, er det ikke galt å søke legehjelp. Bibelen legger også stor vekt på bønn. I Salme 55:22 står det for eksempel: «Kast din byrde på Jehova, og han skal støtte deg. Aldri skal han tillate at den rettferdige vakler.» Bønn er ikke en mental krykke; bønn er virkelig kommunikasjon med Jehova Gud, som er «nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte». – Salme 34:18.

Det kan også være nyttig å snakke fortrolig med en nær venn. (Ordspråkene 17:17) «En av mine trosfeller fikk på en vennlig måte overtalt meg til å snakke om depresjonen min», forteller Daniela, som er et av Jehovas vitner. «Selv om jeg bevisst hadde unngått slike samtaler i årevis, ble jeg fort klar over at det var akkurat det jeg hadde trengt hele tiden. Jeg ble overrasket over hvor mye bedre jeg følte meg etterpå.»