Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA

Sannheten om halloween

Sannheten om halloween

Feirer folk halloween der du bor? I USA og Canada foregår denne populære feiringen hvert år den 31. oktober. Skikker forbundet med halloweenfeiringen er også utbredt mange andre steder i verden. Noen steder har man feiringer som riktignok har et annet navn, men som har visse fellestrekk med halloween: kontakt med åndeverdenen og de dødes ånder, alver, hekser og til og med djevler og demoner. – Se rammen  «Lignende feiringer verden over».

HVIS du ikke tror på overnaturlige vesener, synes du kanskje at halloween og lignende feiringer bare er uskyldig moro og noe som lærer barna å bruke fantasien. Men mange mener at slike feiringer er farlige, og det av følgende grunner:

  1. Encyclopedia of American Folklore står det: «Halloween dreier seg i store trekk om det å få kontakt med åndemakter, som i mange tilfeller truer eller skremmer.» (Se rammen  «Halloween – tidslinje».) Mange lignende feiringer har hedensk opprinnelse og er dypt rotfestet i fedredyrkelse. Også i vår tid er det mange rundt om i verden som i tiden omkring halloween prøver å få kontakt med det som sies å være de dødes ånder.

  2. Selv om halloween først og fremst er blitt regnet som en amerikansk feiring, er det hvert år mange i flere og flere land som tar etter den. Men en god del av dem som nå begynner å feire halloween, er ikke klar over at symbolene, dekorasjonene og skikkene har hedensk opprinnelse og i de fleste tilfeller kan knyttes til overnaturlige vesener og okkulte krefter. – Se rammen  «Hva er opprinnelsen?»

  3. Tusener av wiccanere (hekser), som følger gamle keltiske ritualer, bruker fortsatt det gamle navnet Samhain om feiringen og regner den som årets helligste natt. «De kristne er ikke klar over det, men de feirer vår fest sammen med oss. . . . Det liker vi», stod det i avisen USA Today, som siterte en person som kaller seg heks.

  4. Slike feiringer som halloween er i strid med Bibelens lære. Bibelen advarer: «Det må aldri finnes noen blant deg som . . . driver med spådomskunst, som er en sannsiger, tegntyder eller trollmann, som bruker trylleformularer, som spør gjenferd eller ånder til råds, eller som maner fram de døde.» – 5. Mosebok 18:10, 11, The Jerusalem Bible; se også 3. Mosebok 19:31; Galaterne 5:19–21.

Dette viser at det er nyttig å vite om de mørke sidene ved opprinnelsen til halloween og lignende feiringer. En bedre forståelse av dette kan motivere deg til å gjøre som mange andre og ikke delta i disse feiringene.

«De kristne er ikke klar over det, men de feirer vår fest sammen med oss. . . . Det liker vi.» – Avisen USA Today, som siterte en person som kaller seg heks

^ avsn. 37 «Hallow» er et gammelt engelsk ord som betyr «hellig». Allehelgensdag er en festdag for døde helgener («de hellige») og martyrer. «All hallows eve» (alle helliges kveld), som senere ble til «halloween», var kvelden før allehelgensdag.