Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Kunsten å tilgi

Kunsten å tilgi

UTFORDRINGEN

Hvis du og ektefellen din krangler, kommer du ofte trekkende med en liste over ting som har hendt før, og tar opp igjen ting som for lengst burde være opp- og avgjort. Problemet? Ingen av dere, eller i hvert fall én av dere, har kanskje ikke lært kunsten å tilgi.

Dere kan lære å tilgi hverandre. Men la oss først se nærmere på hvorfor det kan være så vanskelig.

HVORFOR DET ER SLIK

Makt. Noen lar være å tilgi fordi de vil beholde en slags makt over ektefellen. Når det så oppstår en konflikt, bruker de noe som har skjedd tidligere, som et trumfkort for å få overtaket.

Nag og bitterhet. Det kan ta lang tid å lege sårene etter noe alvorlig som har skjedd. En ektefelle kan si «jeg tilgir deg», men likevel bære nag – og kanskje ønske å gi igjen med samme mynt.

Skuffelse. Noen går inn i ekteskapet i den tro at livet kommer til å bli en dans på roser. Så når det oppstår en uoverensstemmelse, lurer de på hvordan det i det hele tatt går an at den som de trodde var «den perfekte partner», kan se så annerledes på tingene. Urealistiske forventninger kan gjøre at en person har lettere for å finne feil og er mindre innstilt på å tilgi.

Misforståelser. Mange lar være å tilgi ektefellen fordi de misforstår hva det å tilgi vil si. For eksempel:

Hvis jeg tilgir, bagatelliserer jeg det som har skjedd.

Hvis jeg tilgir, må jeg glemme det som har skjedd.

Hvis jeg tilgir, oppmuntrer jeg den andre til å fortsette å behandle meg dårlig.

Men ikke noe av dette er det samme som å tilgi. Det å tilgi kan imidlertid være vanskelig – særlig i et så nært forhold som det ektefeller har.

HVA DU KAN GJØRE

Forstå hva som ligger i det å tilgi. I Bibelen blir ordet «tilgi» av og til brukt i betydningen «å la fare; å la gå; å sende bort». Så det å tilgi krever ikke alltid at du glemmer det som har skjedd, eller at du bagatelliserer det. Noen ganger betyr det at du rett og slett må legge det bak deg, fordi det er det beste både for deg selv og for ekteskapet.

Vær klar over konsekvensene av ikke å tilgi. Noen eksperter sier at hvis man er bitter og bærer nag, er det større risiko for at man vil få en lang rekke følelsesmessige og fysiske problemer, deriblant depresjon og høyt blodtrykk – for ikke å snakke om den skade det påfører ekteskapet. Bibelen sier med god grunn: «Bli gode mot hverandre, inderlig medfølende, så dere villig tilgir hverandre.» – Efeserne 4:32.

Se fordelene ved å tilgi. Hvis du og ektefellen din er innstilt på å tilgi, kan dere la tvilen komme den andre til gode i stedet for å holde regnskap med feil som er blitt gjort. Det vil i sin tur hjelpe dere til å skape et miljø hvor nag og bitterhet blir holdt under kontroll og kjærligheten får vokse. – Bibelsk prinsipp: Kolosserne 3:13.

Vær realistisk. Det er lettere for ektefeller å tilgi når de aksepterer hverandre slik de er – med hverandres feil og mangler. «Når du samler oppmerksomheten om det du ikke fikk, er det lett å overse det du faktisk fikk», står det i Samlivsboken. «Hvilken liste vil du dvele ved?» Husk at ingen er fullkommen – heller ikke du. – Bibelsk prinsipp: Jakob 3:2.

Vær rimelig. Neste gang du blir såret på grunn av noe ektefellen din sier eller gjør, kan du spørre deg selv: Er det egentlig så farlig? Er jeg nødt til å kreve en unnskyldning, eller kan jeg bare overse det hele og gå videre? – Bibelsk prinsipp: 1. Peter 4:8.

Snakk sammen om det, hvis det er nødvendig. Forklar på en rolig måte hva som såret deg, og hvorfor du følte det på den måten. Ikke tenk at det ligger dårlige motiver bak, og ikke kom med bastante uttalelser. Det vil bare få ektefellen din til å stille seg i forsvarsposisjon. Fortell ganske enkelt hvorfor det han eller hun gjorde, gikk inn på deg.