Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bør du tro på treenigheten?

Bør du tro på treenigheten?

Over to milliarder mennesker kaller seg kristne. De fleste tilhører kirkesamfunn som tror på treenighetslæren – læren om at Faderen, Sønnen og den hellige ånd sammen utgjør én Gud. Hvordan ble treenighetslæren en offisiell lære? Og et viktigere spørsmål: Stemmer denne læren med Bibelen?

BIBELEN ble fullført i det første århundre evt. Læresetninger som etter hvert førte til at treenighetslæren tok form, ble første gang offisielt formulert over 200 år senere, i 325 evt., på et kirkemøte som ble holdt i byen Nikaia i Lilleasia, nå Iznik i Tyrkia. Ifølge New Catholic Encyclopedia inneholder den trosbekjennelsen som tilskrives kirkemøtet i Nikaia, den første offisielle definisjonen av kristen rettroenhet, deriblant en definisjon av Gud og Kristus. Men hvorfor ble det sett på som nødvendig å definere Gud og Kristus over 200 år etter at Bibelen var fullført? Er Bibelen uklar på dette viktige området?

ER JESUS GUD?

Da Konstantin ble enehersker i Romerriket, var de som bekjente seg til kristendommen, splittet i synet på forholdet mellom Gud og Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skapt av Gud? For å få avgjort spørsmålet innkalte Konstantin kirkelederne til et møte i Nikaia, ikke fordi han søkte religiøs sannhet, men fordi han ikke ville at riket skulle være splittet på grunn av religion.

«For oss er det én Gud, vår Far.» – 1. Korinter 8:6, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011

Konstantin bad biskopene, som kan ha utgjort flere hundre, om å komme fram til en enstemmig avgjørelse, men til ingen nytte. Han foreslo da at kirkemøtet skulle vedta den vage formuleringen at Jesus var «av samme vesen [homoousios] som Faderen». Dette ubibelske, greske filosofiske begrepet la grunnlaget for treenighetslæren slik den senere ble formulert i kirkens trosbekjennelser. Ja, mot slutten av 300-tallet hadde treenighetslæren i det store og hele fått den utformingen den har i dag, der den såkalte tredje delen av guddommen, den hellige ånd, også er med.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Jesus sa at «de sanne tilbedere skal tilbe Faderen med . . . sannhet». (Johannes 4:23) Sannheten er å finne i Bibelen. (Johannes 17:17) Lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og den hellige ånd er tre personer i én Gud?

 For det første står ikke ordet «treenighet» i Bibelen. For det andre hevdet Jesus aldri at han var lik Gud. Jesus tilbad isteden Gud. (Lukas 22:41–44) Et tredje argument har å gjøre med Jesu forhold til sine etterfølgere. Selv etter at Jesus var blitt oppreist fra de døde til åndeverdenen, kalte han sine etterfølgere «mine brødre». (Matteus 28:10) Var de brødre av Den Allmektige Gud? Selvfølgelig ikke! Men gjennom sin tro på Kristus – Guds førstefødte Sønn – ble også de sønner av den samme Far. (Galaterne 3:26) Sammenlign noen flere skriftsteder med følgende utdrag av den trosbekjennelsen som tilskrives kirkemøtet i Nikaia.

Hva den nikenske trosbekjennelse sier:

«Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, . . . Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, . . . av samme vesen som Faderen.»

Hva Bibelen sier:

  • «Den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.» – Matteus 24:36. *

  • «Far er større enn jeg [Jesus].» – Johannes 14:28.

  • «Jeg [Jesus] stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» – Johannes 20:17.

  • «For oss er det én Gud, vår Far.» – 1. Korinter 8:6.

  • «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» – 1. Peter 1:3. *

^ avsn. 13 Uthevet av oss. Alle sitatene i denne delen er fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

^ avsn. 17 Bibelstudieboken Hva er det Bibelen egentlig lærer? inneholder blant annet disse to kapitlene: «Hva er sannheten om Gud?» og «Hvem er Jesus Kristus?» Du kan få denne boken av Jehovas vitner eller lese den på nett på www.jw.org.