Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 INTERVJU | IRÈNE HOF LAURENCEAU

En ortopedisk kirurg forteller om sin tro

En ortopedisk kirurg forteller om sin tro

Dr.med. Irène Hof Laurenceau arbeider som ortopedisk kirurg i Sveits. I en periode av livet tvilte hun på Guds eksistens. Men noen år senere kom hun til den konklusjonen at Gud finnes, og at han er Skaperen av alt liv. Våkn opp! har intervjuet henne om yrket hennes og om troen hennes.

Hvorfor ble du interessert i naturvitenskap?

Som barn var jeg fascinert av naturen. Jeg vokste opp i Richterswil, en vakker liten by som ligger ved Zürichsjøen i Sveits. Foreldrene mine og de eldre søsknene mine gikk på tur med meg og fortalte om de dyrene og plantene vi så underveis.

Hvorfor studerte du ortopedisk kirurgi?

I en kort periode arbeidet faren min som assistent på en operasjonsstue ved et lokalsykehus. Det han så, fikk ham til å snakke begeistret om kirurgi. Begeistringen hans gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg senere valgte å utdanne meg til kirurg. Jeg spesialiserte meg innen ortopedisk kirurgi, for jeg liker de tekniske sidene ved det faget. En ortopedisk kirurg må tenke som en ingeniør for å kunne reparere de knoklene, musklene og senene som gjør at vi kan bevege oss.

Framfor alt liker jeg å se at pasientene mine får det bedre. Jeg er veldig glad i å arbeide med mennesker.

Hvorfor tvilte du på Guds eksistens?

Tvilen begynte å komme i ungdomstiden, og det var spesielt to faktorer som spilte inn. For det første oppdaget jeg at enkelte kirkelærere var umoralske, og det reagerte jeg sterkt på. For det andre trodde noen av biologilærerne mine på evolusjonslæren – en lære som jeg etter hvert godtok, særlig etter at jeg begynte på universitetet.

Hvorfor godtok du evolusjonslæren?

Jeg trodde på professorene ved universitetet. Dessuten mente jeg at de anatomiske likhetene mellom visse dyrearter tydet på  et felles opphav og støttet den oppfatningen at genetiske mutasjoner fører til nye arter.

Med tiden skiftet du likevel mening. Hvorfor?

En venn inviterte meg med på et møte hos Jehovas vitner. Det gjorde inntrykk på meg at menigheten var så hyggelig, og at talene var så lærerike. Senere besøkte en koselig dame fra menigheten meg, og jeg spurte henne: «Hvordan kan jeg vite om det som står i Bibelen, er sant?»

Hun viste meg profetier i Bibelen om mange ting som skjer i vår tid. Et eksempel er Jesu profeti om at de siste dager for denne verden skulle kjennetegnes av kriger, «store jordskjelv» og «pest og matmangel». * Hun trakk også fram profetier som forutsa det sosiale forfallet og den økningen av griskhet og andre dårlige egenskaper som er tydelig å se i dag. * Det tok ikke lang tid før jeg begynte å studere Bibelen for alvor, og snart forstod jeg at dens forutsigelser alltid går i oppfyllelse. Jeg begynte også å revurdere mine oppfatninger om livets opprinnelse.

Hjalp din medisinske forskning deg til å trekke slutninger om livets opprinnelse?

Ja. Da jeg begynte å studere Bibelen, forsket jeg på knekirurgi. Fra slutten av 1960-tallet har forskerne forstått mer og mer om kneets kompliserte oppbygning. De har funnet ut at kneet ikke bare bøyer seg rundt en enkelt akse, slik et hengsel gjør. Isteden både ruller og glir det – en genial kombinasjon som gir kneet stor fleksibilitet, og som setter oss i stand til å gå, danse, gå på skøyter og gjøre mye annet.

I rundt 40 år har forskere prøvd å konstruere et kunstig kne. Men fordi menneskekneet er så komplisert, er det vanskelig å lage en nøyaktig kopi. En annen ting er at kunstige produkter har forholdsvis kort levetid sammenlignet med et ekte kne. Selv om materialene etter hvert er blitt bedre, er de som utvikler slike proteser, fornøyde hvis produktet holder i 20 år. Menneskekneet består som kjent av levende celler som stadig fornyes. For meg vitner kneet om Guds visdom, ikke om tilfeldige, evolusjonsmessige prosesser.

Hva med mutasjoner og de anatomiske likhetene mellom visse arter?

Likhetene taler for at artene har samme Designer. Mutasjoner forbedrer dessuten ikke levende organismers design, slik at organismene utvikler seg til høyerestående arter. Mutasjoner har isteden en tendens til å skade gener. Det kan selvfølgelig skje at det kommer noe godt ut av en ulykke. La oss si at et tog kjører inn i en bro og ødelegger den, og at en by dermed blir beskyttet mot å bli invadert av en hær. Men ulykken forbedrer ikke selve byen. Slik er det også med mutasjoner, de forbedrer ikke organismer. Og de ville aldri kunne frambringe noe så mesterlig utformet som menneskekneet – for ikke å snakke om andre deler av menneskekroppen.

Mutasjoner ville aldri kunne frambringe noe så mesterlig utformet som menneskekneet

Hvorfor ble du et av Jehovas vitner?

Da jeg begynte å leve etter bibelske prinsipper, ble livet mitt merkbart bedre. Og i 2003 var jeg på et av Jehovas vitners internasjonale stevner, og der opplevde jeg en helt spesiell familielignende enhet, selv blant deltakere som aldri hadde truffet hverandre før. Dette var kjærlighet i praksis og noe jeg ønsket å være en del av.