Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

USA

Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet har sikkerhetspersonell ved flyplasser de siste 10 årene beslaglagt omkring 50 millioner ulovlige gjenstander. Bare i 2011 forhindret kontrollører at over 1200 skytevåpen ble tatt med om bord i fly. De fleste av eierne sa at de rett og slett hadde glemt at de hadde med seg våpen.

Brasil

I et forsøk på å bekjempe skulking har skolemyndighetene bestemt at det skal sys elektroniske brikker inn i skoleuniformene. En forelder får én type tekstmelding når brikkens sensorer registrerer at barnet kommer på skolen, og en annen type melding når barnet kommer over 20 minutter for sent.

Norge

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke. Stortinget fattet i 2012 et historisk vedtak om å endre Grunnloven for å gjøre båndene mellom kirke og stat løsere.

Tsjekkia

En rundspørring viste at to tredjedeler av tsjekkiske arbeidstakere føler at de må besvare jobbrelaterte telefoner, e-poster eller tekstmeldinger også når de ikke er på jobb. Over en tredjedel synes at det er uhøflig å ikke svare med én gang.

India

Trass i at India i løpet av de siste 20 årene har hatt et oppsving på nesten 50 prosent i matvareproduksjonen og har lagre på 71 millioner tonn ris og hvete, sliter landet fortsatt med å brødfø befolkningen. Bare omkring 40 prosent av det lagrede kornet når fram til indiske forbrukere. Korrupsjon og sløsing er en del av problemet.